Informacje prasowe


02.11.2005

6% na lokatach w Millennium i dużo więcej

Millennium wprowadza dwa nowe produkty, które zapewniają klientom wysoki zysk - Millokatę SuperZysk oraz MilleGwarancję z lokatą. Millokata SuperZysk to bardzo atrakcyjnie oprocentowana lokata terminowa, gwarantująca w ciągu pierwszych trzech miesięcy oprocentowanie w wysokości 6%, a ponadto bardzo korzystne oprocentowanie w pozostałym okresie trwania lokaty.

MilleGwarancja to fundusz z 100% gwarancją zainwestowanego kapitału, dający  możliwość uzyskania wyższego zysku niż na lokacie. Fundusz jest oferowany również w połączeniu z 3 miesięczną lokatą o oprocentowaniu  6%. Nowa oferta Millennium została stworzona dla klientów, którzy pragną uzyskać bardzo atrakcyjne zyski z inwestycji lokując oszczędności w bezpieczny sposób.
 
Millokata SuperZysk to lokata, która  umożliwia  atrakcyjne zainwestowanie kapitału nawet do 24 miesięcy przy zachowaniu płynności finansowej. Unikalna konstrukcja lokaty gwarantuje stałe oprocentowanie wysokie oprocentowani przez 2 lata, a jednocześnie zapewnia możliwość wypłaty środków  w dowolnym momencie  wraz z pełnymi odsetkami za każdy pełny 3 miesięczny okres. Millokata SuperZysk składa się z 8 trzymiesięcznych okresów ze stałym i z góry określonym oprocentowaniem dla każdego z nich – 6 % w pierwszym kwartale, 4% w trzech kolejnych i 3% we wszystkich kwartałach drugiego roku inwestycji.
 
Tak atrakcyjna oferta jest dostępna dla klientów, którzy co miesiąc przelewają na rachunek w Millennium wynagrodzenie w zadeklarowanej uprzednio wysokości.
Millokata SuperZysk to gwarancja  wysokiego oprocentowania, nawet przy małych kwotach - minimalna kwota inwestycji wynosi 500 PLN, maksymalna to 10-krotność zadeklarowanych comiesięcznych wpływów. 
 
Fundusz MilleGwarancja to innowacyjna oferta funduszu z ubezpieczeniem. Fundusz ten jest dostępny także w połączeniu z 3-miesięczną lokatą o oprocentowaniu 6%. W takim przypadku, klient ma możliwość ulokowania  części  środków na lokacie (do 25% całej inwestowanej kwoty), a pozostałej części w fundusz MilleGwarancja. Klient decyduje o najdogodniejszym dla siebie czasie trwania inwestycji w fundusz - 3,4 lub 5 lat. 
 
Fundusze MilleGwarancja inwestują w wybrane fundusze Millennium TFI i gwarantują 100% zainwestowanego kapitału,  niezależnie od sytuacji na rynku kapitałowym, ponadto stwarzają możliwość uzyskania nieograniczonego zysku. Kilkuletni horyzont inwestycji w fundusze daje szanse na zysk zdecydowanie wyższy, niż w przypadku tradycyjnych lokat bankowych. Dodatkowo w okresie inwestycji klient posiada ubezpieczenie na życie, dzięki któremu, w przypadku śmierci inwestora osoba przez niego uposażona otrzyma nie mniej niż wartość zainwestowanego kapitału. MilleGwarancja to nowy innowacyjny produkt przygotowany we współpracy z  firmą ubezpieczeniową PZU Życie SA.
Minimalna kwota inwestycji wynosi 5000 PLN.
 
Fundusze MilleGwarancja oferowane są obecnie  w okresie subskrypcji, która trwa od 17.10-13.11 br.
 
Millennium nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z nowymi produktami, w tym także prowizji przy nabywaniu MilleGwarancji. Ponadto klienci, którzy skorzystają z najnowszej oferty Millennium, mogą liczyć na dodatkowe korzyści  – otrzymują  bezpłatnie kartę Visa Elektron, a  przy inwestycji pow. 10000 PLN  bezpłatną kartę kredytową z limitem w wysokości 10% kwoty lokaty.