Informacje prasowe


30.10.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
31 października Światowym Dniem Oszczędzania

Światowy Dzień Oszczędzania, którego ideą jest promowanie odkładania pieniędzy, to świetna okazja by pomyśleć o zabezpieczeniu swojej finansowej przyszłości. Możliwości oszczędzania jest wiele. Możemy wybierać wśród kont oszczędnościowych czy tradycyjnych lokat, ale też niestandardowych propozycji jak lokaty mobilne, zakładane przy pomocy rozszerzonej rzeczywistości czy lokaty otwierane w ramach Happy Hours.

- Nasi klienci oszczędzają na wiele sposobów i coraz chętniej wykorzystują do tego celu bankowość elektroniczną. W III kwartale 2018 r. już blisko 90% lokat zostało przez nich założonych właśnie w ten sposób. Niezmiennie zachęcamy klientów do oszczędzania, oferując nie tylko klasyczne produkty oszczędnościowe, ale też niestandardowe rozwiązania, dostępne przez Millenet czy aplikację mobilną. Przekonujemy ich, że ważne jest oszczędzanie choćby niewielkich kwot, a najlepsze efekty przynosi oszczędzanie długoterminowe – mówi Robert Chorzępa, Kierujący Wydziałem Produktów Oszczędnościowych w Banku Millennium.

Klienci, którzy chcą oszczędzać, mają do wyboru wiele produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest Lokata Mobilna zakładana z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Technologia rozszerzonej rzeczywistości pozwala w realnym czasie łączyć obraz świata rzeczywistego z animacją 3D i w ten sposób uzupełniać lub rozszerzać widzialną rzeczywistość.

Z kolei Happy Hours czyli „szczęśliwe godziny” to promocja, w ramach której w określonych godzinach w ciągu dnia klient może założyć lokatę Millenet w PLN o okresie trwania od 32 do 61 dni z oprocentowaniem wyższym o 1 p.p. w stosunku do standardowej oferty. Z promocji Happy Hours można skorzystać za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Millenet i aplikacji mobilnej Banku Millennium. Minimalna kwota lokaty zakładanej w ramach Happy Hours to 500 zł. Każdy klient może założyć promocyjne lokaty o maksymalnej łącznej wartości 20 tys. zł.

Niezmienną popularnością cieszy się konto oszczędnościowe, które pozwala na wygodne gromadzenie oszczędności dzięki możliwości wpłat i wypłat w dowolnej wysokości, w każdym momencie, bez utraty odsetek. W ramach aktualnej promocji Konta Oszczędnościowego Profit, nowe środki do 200 tys. zł są oprocentowane w wysokości 2,7% w skali roku. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez trzy miesiące (92 dni) od dnia, w którym nastąpi pierwsze uznanie Konta Oszczędnościowego Profit nowymi środkami w trakcie promocji. Promocyjne oprocentowanie dla nadwyżki ponad 200 tys. zł nowych środków to 1,4% w skali roku przez trzy miesiące (92 dni). Promocja trwa do 12 stycznia 2019 r .

Więcej informacji na stronie https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci-i-inwestycje

Nota prawna

Konto Oszczędnościowe Profit jest obsługiwane za pośrednictwem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, który umożliwia dostęp również do innych usług bankowych. Opłaty oraz zasady prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz rachunków oszczędnościowych (w tym Konta Oszczędnościowego Profit) określa Regulamin ogólny świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA oraz Cennik usług – prowizje i opłaty. Dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Profit przez 92 dni obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 2,7% w skali roku do 200 000 zł i 1,4% w skali roku dla nadwyżki powyżej kwoty 200 000 zł – od dnia, w którym nastąpi pierwsze uznanie Konta Oszczędnościowego Profit nowymi środkami w okresie przystąpienia do Promocji, która trwa od 14.10.2018 do 12.01.2019 r. W przypadku kolejnych uznań nowymi środkami oprocentowanie promocyjne będzie obowiązywało do 92. dnia włącznie, licząc od pierwszego uznania nowymi środkami. Można korzystać z jednej promocji dla danego Konta Oszczędnościowego Profit w danym momencie. Szczegóły w Regulaminie promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym Profit. Edycja 11”. Po okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego oraz dla środków niezaklasyfikowanych jako nowe, obowiązuje oprocentowanie zmienne standardowe w wysokości określonej Cennikiem usług – stopy procentowe; zgodnie z tym cennikiem pierwsze polecenie przelewu wewnętrznego w miesiącu kalendarzowym z Konta Oszczędnościowego Profit jest bezpłatne, a drugie i każde następne jest płatne 7,50 PLN. Powyższe regulacje dostępne są w placówkach Banku oraz na www.bankmillennium.pl