Informacje prasowe


21.08.2019

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
300 zł za założenie konta firmowego w Banku Millennium

Jeszcze do końca sierpnia trwa promocja Banku Millennium, w ramach której klienci, którzy posiadają już konto osobiste i prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, mogą otrzymać premię za założenie konta firmowego w wysokości do 300 zł.

Promocja „300 zł premii i konto firmowe” dostępna jest dla posiadaczy konta osobistego w Banku Millennium. Premię w wysokości 300 zł otrzymają klienci, którzy do 30.08.2019r. otworzą za pośrednictwem serwisu internetowego Millenet konto Mój Biznes i spełnią dwa proste warunki – w każdym z trzech kolejnych miesięcy po otwarciu rachunku (we wrześniu, październiku i listopadzie 2019r.) zrealizują z konta Mój Biznes przelew do ZUS w wysokości każdorazowo min. 200 zł i zapewnią każdorazowo min. 1000 zł wpływów zewnętrznych na to konto. Jeżeli warunki promocji zostaną spełnione tylko w jednym lub dwóch miesiącach, klient otrzyma premię w wysokości odpowiednio 100 zł lub 200 zł.

Premia zostanie wypłacona na założone w promocji konto Mój Biznes w terminie do 31.12.2019 r. Wartość otrzymanej premii stanowi przychód podatkowy z działalności, który uczestnik ma obowiązek rozliczyć według właściwych dla siebie zasad opodatkowania

Konto Mój Biznes skierowane jest do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych. Konto w łatwy sposób może być prowadzone bezpłatnie - wystarczy jeden przelew do ZUS/US w miesiącu lub min. 1000 zł wpływów zewnętrznych. Bezpłatnie można również korzystać z karty debetowej do konta - wystarczy miesięcznie dokonać transakcji kartą na łączną kwotę min. 300 zł. Niezależnie od spełnienia powyższych warunków, zawsze bezpłatne są przelewy do ZUS/US realizowane przez bankowość internetową, 20 pierwszych przelewów internetowych do innego banku w miesiącu i wypłaty z bankomatów Banku Millennium. Klienci, którzy prowadzą działalność krócej niż 12 miesięcy, nie płacą za prowadzenie konta Mój Biznes przez 12 miesięcy od jego założenia.

Posiadacze konta Mój Biznes mają dostęp do aplikacji mobilnej i serwisu bankowości internetowej Millenet. Do konta firmowego mogą się logować tymi samymi danymi co do konta osobistego i przełączać się swobodnie między kontami w serwisie internetowym i aplikacji mobilnej Banku Millennium.

Promocja „300 zł premii i konto firmowe” trwa do 30.08.2019 r. lub do osiągnięcia limitu 2000 kont. Regulamin promocji znajduje się na stronie: https://www.bankmillennium.pl/delegate/managedfiles/954/latest.

Nota prawna

Konto Mój Biznes jest za 0 zł, jeśli zapewnisz na nim min. 1000 zł wpływów zewnętrznych miesięcznie lub wykonasz min. jeden przelew miesięcznie do ZUS/US. W przeciwnym razie opłata to 15 zł/miesiąc. Karta debetowa jest za 0 zł, jeśli dokonasz nią transakcji bezgotówkowych za min. 300 zł miesięcznie. W przeciwnym razie opłata to 7 zł/miesiąc. Po wyczerpaniu puli 20 bezpłatnych przelewów internetowych w miesiącu za każdy kolejny zapłacisz 1 zł.

Szczegółowe warunki promocji „300 zł premii i konto firmowe” („Promocja”) są określone w Regulaminie Promocji „300 zł premii i konto firmowe” ( Regulamin").

Promocja jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („Uczestnicy Promocji”). Promocja trwa od 15.07.2019 r. do 30.08.2019 r.

Do otrzymania nagrody („Premia”) jest uprawnionych 2000 Uczestników Promocji, którzy jako pierwsi w czasie trwania Promocji otworzą konto Mój Biznes w serwisie bankowości internetowej Millenet i spełniają warunki określone w § 4 Regulaminu. Uczestnik Promocji otrzyma Premię w wysokości 100 zł za każdy z 3 miesięcy kalendarzowych tj., wrzesień, październik i listopad 2019 r., jeśli spełni wszystkie warunki wskazane § 3 Regulaminu oraz jeśli w danym miesiącu, za który Premia ma zostać naliczona, spełni także łącznie dodatkowe warunki: wykona z rachunku Konto Mój Biznes jednorazowy przelew do ZUS w wysokości min. 200 zł oraz otrzyma na Konto Mój Biznes wpływy zewnętrzne w wysokości min. 1000 zł.

Premia nie jest naliczana za miesiąc kalendarzowy, w którym Uczestnik Promocji nie spełni łącznie wszystkich ww. dodatkowych warunków określonych w § 4 Regulaminu. Uczestnik Promocji może otrzymać tylko jedną Premię w ramach Promocji, w łącznej wysokości maksymalnie 300 zł. Premia zostanie wypłacona wyłącznie na założone w Promocji Konto Mój Biznes w terminie do 31.12.2019 r., jeżeli do tego dnia Uczestnik Promocji nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o Konto Mój Biznes.

Szczegółowe zasady prowadzenia kont firmowych, informacje o opłatach i oprocentowaniu oraz warunki Promocji „300 zł premii i konto firmowe” wskazane są odpowiednio w Ogólnych warunkach otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A., Cenniku usług oraz Regulaminie Promocji „300 zł premii i konto firmowe”, które to dokumenty są dostępne w placówkach Banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl.