Informacje prasowe


18.01.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
2,7% na Koncie Oszczędnościowym w Banku Millennium

Bank Millennium uruchomił nową edycję promocji Konta Oszczędnościowego Profit, w ramach której proponuje jedną z najlepszych stawek oprocentowania na rynku. W ramach promocji, nowe środki do 200 tys. zł wpłacane na Konto Oszczędnościowe Profit są oprocentowane w wysokości 2,7% w skali roku. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez trzy miesiące. Bank proponuje również atrakcyjne oprocentowanie dla oszczędności w walutach – 1,4% dla nowych środków do 50 tys. dolarów oraz 0,6% dla nowych środków do 25 tys. euro.

W ramach promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym Profit. Edycja 6” posiadacze Konta Oszczędnościowego Profit w Banku Millennium mogą zyskać 2,7% w skali roku przez 3 miesiące (92 dni) dla nowych środków do 200 tys. zł. Promocyjne oprocentowanie dla nadwyżki ponad 200 tys. zł wynosi 1,5% w skali roku przez trzy miesiące (92 dni). Promocja trwa od 14 stycznia do 10 marca 2018 r.

Posiadacze Konta Oszczędnościowego Walutowego (w euro lub dolarach), w ramach promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym Walutowym. Edycja 8” mogą zyskać:
- 1,4% w skali roku przez 3 miesiące (92 dni) dla nowych środków do 50 tys. dolarów
- 0,5% w skali roku przez trzy miesiące (92 dni) dla nadwyżki ponad 50 tys. dolarów
- 0,6% w skali roku przez trzy miesiące (92 dni) dla nowych środków do 25 tys. euro
- 0,2% w skali roku przez trzy miesiące (92 dni) dla nadwyżki powyżej 25 tys. euro.
Promocja trwa od 14 stycznia do 17 marca 2018 r.

Więcej informacji o promocjach na stronie banku:
https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/produkty-oszczednosciowe/rachunki-oszczednosciowe

Konto Oszczędnościowe Profit jest obsługiwane za pośrednictwem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, który umożliwia dostęp również do innych usług bankowych. Opłaty oraz zasady prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego określa Regulamin ogólny świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. oraz Cennik usług – prowizje i opłaty. Dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Profit przez 92 dni obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 2,7% w skali roku do kwoty 200 000 zł i 1,5% w skali roku dla nadwyżki powyżej kwoty 200 000 zł – od dnia, w którym nastąpi pierwsze przekazanie nowych środków na Konto Oszczędnościowe Profit w okresie Promocji, która trwa do 10.03.2018 r. Można korzystać z jednej promocji dla Konta Oszczędnościowego Profit w danym momencie. Szczegóły Promocji w Regulaminie Promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym Profit. Edycja 6” i Cenniku usług – stopy procentowe, dostępnych w placówkach Banku oraz na www.bankmillennium.pl. Po okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego obowiązuje oprocentowanie zmienne standardowe w wysokości określonej Cennikiem usług – stopy procentowe. Pierwsza wypłata/przelew z Konta Oszczędnościowego Profit – bezpłatna; druga i każda następna zgodnie z Cennikiem usług – stopy procentowe.

Dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Walutowym przez 3 miesiące obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 1,4% w skali roku do 50 000 USD oraz 0,6% w skali roku do 25 000 EUR. Okres obowiązywania oprocentowania promocyjnego dla nowych środków jest liczony od dnia, w którym nastąpi pierwsze przekazanie nowych środków na Konto Oszczędnościowe Walutowe, w okresie Promocji, która trwa od 14.01 do 17.03.2018 r. Dla nadwyżki nowych środków ponad 50 000 USD lub ponad 25 000 EUR oraz po okresie Promocji obowiązuje oprocentowanie zmienne standardowe w wysokości określonej Cennikiem usług – stopy procentowe. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w EUR lub USD oraz Konta Oszczędnościowego Walutowego odpowiednio w tej samej walucie. Opłaty oraz zasady prowadzenia rachunku ROR w PLN, USD lub EUR określa Regulamin ogólny świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. oraz cennik usług – prowizje i opłaty. Można korzystać tylko z jednej promocji w danej walucie w danym momencie. Szczegóły Promocji określone są w Regulaminie Promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym Walutowym. Edycja 8.” oraz Cenniku usług – stopy procentowe.