Informacje prasowe


31.08.2017

25 lat Banku Millennium i sektora bankowego na warszawskiej giełdzie

Bank Millennium jest pierwszym polskim bankiem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwsza sesja, w której uczestniczył, odbyła się 13 sierpnia 1992 r. czyli 25 lat temu. Debiut Banku Millennium (d. Banku Inicjatyw Gospodarczych) był zarazem debiutem całego sektora finansowego na raczkującym wówczas rynku kapitałowym.

25. rocznicę inauguracyjnego notowania akcji banku obwieścił giełdowy dzwon wprawiony w ruch punktualnie o godzinie 9.00 przez Joao Bras Jorge, prezesa Banku Millennium oraz Jacka Fotka, wiceprezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Wejście na giełdę i pozyskanie kapitału niezbędnego do dalszego rozwoju było w latach 90-tych kluczowym celem banku. Był to zarazem krok w nieznane, bo żaden bank przed nami nie wykonał jeszcze skoku na głębokie wody polskiego rynku kapitałowego. Czas pokazał, że to pionierskie posunięcie rozpoczęło dobrą passę całego sektora bankowego na giełdzie, a zdolność do zmian i innowacji do tej pory określa strategię naszego rozwoju. Innowacyjność mamy we krwi - powiedział Joao Bras Jorge, prezes Zarządu Banku Millennium - Okrągłą rocznicę wejścia na giełdę chcemy świętować z pracownikami, inwestorami i klientami, bez których nie byłoby możliwe tak długie i sprawne funkcjonowanie banku na rynku.

- Obchodzone dziś 25-lecie debiutu Banku Millennium na Głównym Rynku GPW to jednocześnie święto całego sektora bankowego notowanego na warszawskiej giełdzie. Banki od zawsze stanowiły dla GPW istotną branżę, tworząc największy segment pod względem kapitalizacji i przynosząc inwestorom wysokie stopy zwrotów - od momentu powstania w 1998 r. indeks WIG-Banki wzrósł o prawie 500 proc. Sektor bankowy odgrywa też ważną rolę na rynku Catalyst. Na koniec 2015 r. banki były trzecią najliczniejszą grupą podmiotów, a w ubiegłym roku niemal co dziesiątym emitentem obligacji na Catalyst – powiedział Jacek Fotek, wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

13 sierpnia 1992 r. była dokładnie godzina 13.00 kiedy Wiceprezes Zarządu GPW otworzył 98 sesję giełdy. Pięć minut później pojawił się wynik pierwszego notowania akcji Banku Millennium: 32 tys. „starych" zł, co w warunkach porównywalnych z dzisiejszymi dawałoby 80 groszy. Obrót akcjami banku osiągnął tego dnia kwotę 3,9 mld „starych” zł, co stanowiło niemal 40% obrotów tej sesji. W dniu swego pierwszego notowania bank wprowadził do obrotu publicznego 10 412 868 wyemitowanych wcześniej akcji. W ciągu następnych dwudziestu pięciu lat bank przeprowadził osiem publicznych emisji zwiększając swój kapitał akcyjny blisko 120-krotnie, z 10 413 tys. zł do 1 213 117 tys. zł. Swoje maksimum kurs akcji banku osiągnął 22 lutego 2000 r., kiedy to jedna akcja kosztowała 20 zł, zaś minimum w dniu 8 września 1992 r., kiedy jedna akcja kosztowała 0,68 zł. Kapitalizacja banku na koniec pierwszego roku obecności na giełdzie wynosiła około 33 mln zł, wobec ok. 8,9 mld zł dzisiaj, co oznacza, że jest ona 270 razy wyższa.

Aktualnie w obrocie znajduje się 1 213 mln akcji Banku Millennium, a wartość jednego waloru wynosi 7,31 zł (notowanie z 31.08.2017 r.). Bank jest uczestnikiem Indeksu WIG, WIG Banki, WIG 30, mWIG 40, WIG Poland i Respect Index. W ciągu 25 lat kapitał własny banku wzrósł 216 razy (6,94 mld zł w 2016 r. vs 32 mln w 1992 r.), a wartość udzielonych kredytów 329 razy (48,4 mld zł w 2016 r. vs 147 mln w 1992 r.). Historia bankowości na warszawskim parkiecie to nasza historia.

Chociaż liczba banków na GPW zmieniała się w ciągu 25 lat - niektóre wypadały z notowań lub były wchłaniane przez konkurentów - stanowiły one i ciągle stanowią największy pod względem kapitalizacji sektor notowany na GPW. Udział w kapitalizacji wahał się od 21% do 51% na koniec 2016 r. Obecnie, po 25 latach od debiutu Banku Millennium, na warszawskim parkiecie notowanych jest 14 podmiotów bankowych o łącznej kapitalizacji 571,6 mld zł.