Informacje prasowe


13.08.2012

20 lat Banku Millennium na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Dwadzieścia lat temu, 13 sierpnia 1992 roku, akcje Banku Millennium (wówczas Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A.) zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Była dokładnie godzina 13.00 kiedy Wiceprezes Zarządu GPW otworzył 98 sesję giełdy. Pięć minut później pojawił się wynik pierwszego notowania akcji banku: 32 tys. zł („starych"), co w warunkach porównywalnych z dzisiejszymi dawałoby 80 groszy. Obrót akcjami banku osiągnął tego dnia kwotę 3,9 mld zł („starych"), co stanowiło niemal 40% obrotów tej sesji.
Bank Millennium był trzynastą spółką i pierwszym bankiem notowanym na głównym, wtedy jedynym, parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
W dniu swego pierwszego notowania bank wprowadził do obrotu publicznego 10 412 868 wyemitowanych wcześniej akcji serii A,B,C,D oraz wszystkie akcje na okaziciela. Obok zapewnienia możliwości obrotu nimi,  głównym celem banku związanym z obecnością na giełdzie była możliwość pozyskiwania kapitału niezbędnego do dalszego rozwoju. W ciągu następnych dwudziestu lat bank przeprowadził osiem publicznych emisji (serie E-L) zwiększając swój kapitał akcyjny blisko 120-krotnie, z 10 413 tys. zł do 1 213 117 tys. zł.
Swoje maksimum kurs akcji banku osiągnął 22 lutego 2000 roku, kiedy to jedna akcja kosztowała 20 zł, zaś minimum  w dniu 8 września 1992, kiedy jedna akcja kosztowała 0,68 zł.
Kapitalizacja banku na koniec pierwszego roku obecności na giełdzie wynosiła 35,4 mln zł, wobec ok. 4,5 mld zł dzisiaj, co oznacza, że jest ona 127  razy wyższa.