Informacje prasowe


27.08.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
116 tys. wniosków Dobry Start w Banku Millennium

Już tylko kilka dni do końca sierpnia, kiedy upływa pierwszy termin w programie Dobry start, gwarantujący wypłatę świadczenia do końca września. Przez bankowość elektroniczną złożono ponad 1,2 mln wniosków, a Bank Millennium jest w czołówce banków z największą ich liczbą.

- Ogromnie cieszy nas, że kolejny wniosek udostępniony klientom w ramach MilleUrzędu spotkał się z tak dużym zainteresowaniem. To umacnia nas w przekonaniu, że strategia Banku Millennium, polegająca m.in. na podnoszeniu komfortu korzystania z usług pozabankowych, skutecznie wspiera zarówno rodziców, jak i administrację publiczną - mówi Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.

W ramach programu Dobry Start można otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł dla uczących się dzieci, niezależnie od dochodu rodziny. Świadczenie przysługuje osobom do 20. roku życia (lub 24. roku życia w przypadku niepełnosprawności) z wyłączeniem dzieci, które w 2018/2019 idą do przedszkola lub zerówki.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia można składać online od 1 lipca do 30 listopada br., m.in. w serwisie bankowości internetowej Banku Millennium. Procedura wnioskowania została uproszczona do minimum. Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków „Dobry start” złożonych do 31 sierpnia br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej 30 września br. W przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków „Dobry start” złożonych od 1 września do 30 listopada br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Podane terminy są terminami maksymalnymi - organ prowadzący w gminie może wypłacić świadczenie wcześniej.

Wyniki badania #finanseprzyszlosci* przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Banku Millennium pokazują, że Polacy poważnie myślą o załatwianiu spraw urzędowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Blisko 90% z nich uważa, że za 10 lat będzie można w ten sposób załatwić większość tych spraw – nie tylko złożyć wniosek w programie wsparcia dla rodziców, ale też np. rozliczyć PIT, zarejestrować działalność gospodarczą czy uzyskać odpisu aktu urodzenia, ślubu.

*Metryka badania: badanie #finanseprzyszlosci zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Banku Millennium w dniach 27 listopada – 1 grudnia 2017 r. na reprezentatywnej, 1000-osobowej, ogólnopolskiej próbie Polaków w wieku 18 do 60 lat deklarujących posiadanie konta bankowego. Technika badawcza: CATI.