Informacje prasowe


20.10.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
„Promocja na start” – nowa oferta specjalna pożyczki gotówkowej w Banku Millennium

Bank Millennium przygotował nową ofertę promocyjną pożyczki gotówkowej dla klientów indywidualnych. „Promocja na start” oraz „Promocja na start z ubezpieczeniem” to korzystne oprocentowanie i brak prowizji za udzielenie pożyczki. Ponadto klienci otrzymują gwarancję stałej raty podczas całego okresu kredytowania i szybką wypłatę środków.

- Proponujemy klientom elastyczne rozwiązanie, w którym każdy może dopasować wysokość pożyczki oraz długość okresu kredytowania do własnych potrzeb. Dla klientów ważna jest prostota produktu, konkurencyjne oprocentowanie i stała wysokość miesięcznej raty. Dlatego proponujemy rozwiązanie, w którym klient korzystający z wariantu promocji bez ubezpieczenia zapłaci miesięcznie 100 zł za każde pożyczone 5 000 zł na 70 rat. W przypadku wariantu pożyczki z ubezpieczeniem taka rata wyniesie 109,99 zł miesięcznie – powiedział Waldemar Jarek, kierujący Wydziałem Kredytów Konsumpcyjnych w Banku Millennium.

W ramach promocji klienci mogą skorzystać z pożyczki gotówkowej dopasowanej do własnych potrzeb w kwocie od 5 000 zł do 40 000 zł. Okres spłaty wynosi od 6 do 70 miesięcy. Prowizja za udzielenie pożyczki wynosi w obu wariantach 0%.

Oprocentowanie nominalne pożyczek gotówkowych w nowej ofercie promocyjnej Banku Millennium jest stałe i wynosi w skali roku:

  • 8,31% dla pożyczek z ubezpieczeniem,
  • 12,13% dla pożyczek bez ubezpieczenia

Klienci mogą wygodnie zawnioskować o pożyczkę gotówkową zarówno przez Internet, w Millenecie lub aplikacji mobilnej, jak też w placówkach czy na infolinii Banku Millennium, podpisać umowę online i jeszcze tego samego dnia otrzymać pieniądze.

Z promocyjnej oferty mogą skorzystać klienci, którzy w ostatnich 12 miesiącach nie posiadali pożyczki gotówkowej lub pożyczki konsolidacyjnej w Banku Millennium. Jednym z regulaminowych warunków jest złożenie wniosku i podpisanie umowy pożyczki podczas obowiązywania promocji, czyli w okresie od 15 października 2022 r. do 20 stycznia 2023 r. Pozostałe warunki dostępne są w regulaminie.

Szczegóły oferty, w tym regulamin dostępne są na stronie internetowej banku pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/pozyczki/pozyczka-gotowkowa.


Nota Prawna

Pożyczka bez ubezpieczenia „Promocja na start”

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej „Promocja na start ”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,83 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 22 901,79 zł, całkowita kwota do zapłaty: 32 062,78 zł, oprocentowanie stałe 12,13%, całkowity koszt kredytu: 9 160,99 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 9 160,99 zł), 70 m-cznych rat równych w wys. 458,04 zł, 1 rata płatna po 30 dniach od uruchomienia środków. Kalkulacja na dzień 15.10.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

„Promocja na start” trwa do 20.01.2023 r. i dotyczy pożyczek gotówkowych udzielanych na wybrany okres od 6 m-cy do 70 m-cy, z kwotą do wypłaty na podstawie umowy w wysokości od 5 000 zł do 40 000 zł.

Z promocji mogą skorzystać Klienci, którzy w ciągu ostatnich 12 m-cy, licząc od dnia wnioskowania, nie posiadali pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej w Banku, zadeklarują przelew dochodu w wysokości określonej w umowie pożyczki, min. 1000 zł netto w całym okresie jej spłaty na swój ROR w Banku oraz wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przez kanały elektroniczne i wyrażą zgodę na przetwarzanie przez Bank danych osobowych w celu przekazywania przez Bank informacji dot. produktów i usług firm współpracujących z Bankiem. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dot. pożyczek gotówkowych. Szczegółowe warunki promocji zawarte są w Regulaminie „Promocja na start”. Szczegóły dot. zasad udzielania pożyczek zawarte są w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. Standardowe opłaty, prowizje i oprocentowanie są pobierane zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. Wymienione wyżej dokumenty są dostępne w placówkach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową wnioskodawcy przed udzieleniem pożyczki. W uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia.

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej „Promocja na start z ubezpieczeniem”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 17,09 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 21 294,25 zł, całkowita kwota do zapłaty: 32 789,66 zł, oprocentowanie stałe 8,31 %, całkowity koszt kredytu: 11 495,41 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 6 874,56 zł, usługi dodatkowe: ubezpieczenie: 4 620,85 zł), 70 m-cznych rat równych w wys. 468,42 zł, 1 rata płatna po 30 dniach od uruchomienia środków. Kalkulacja na dzień 15.10.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.


Pożyczka z ubezpieczeniem „Promocja na start z ubezpieczeniem”

„Promocja na start z ubezpieczeniem” trwa do 20.01.2023 r. i dotyczy pożyczek gotówkowych udzielanych na wybrany okres od 6 do 70 m-cy z kwotą do wypłaty na podstawie umowy w wysokości od 5 000 zł do 40 000 zł.

Z promocji mogą skorzystać Klienci, którzy jednocześnie zawrą za pośrednictwem Banku umowę ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka wariant I (udzielanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., dostępnej dla osób, które w dacie zawierania umowy ubezpieczenia nie ukończyły 65 roku życia), w ciągu ostatnich 12 m-cy, licząc od dnia wnioskowania, nie posiadali pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej w Banku, zadeklarują przelew dochodu w wysokości określonej w umowie pożyczki, min. 1000 zł netto w całym okresie jej spłaty na swój ROR w Banku oraz wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przez kanały elektroniczne i wyrażą zgodę na przetwarzanie przez Bank danych osobowych w celu przekazywania przez Bank informacji dot. produktów i usług firm współpracujących z Bankiem.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami dot. pożyczek gotówkowych. Szczegółowe warunki promocji zawarte są w Regulaminie „Promocja na start z ubezpieczeniem". Szczegóły dot. zasad udzielania pożyczek zawarte są w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. Standardowe opłaty, prowizje i oprocentowanie są pobierane są zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej.

Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka oraz Karcie Produktu – Ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka. Wymienione wyżej dokumenty są dostępne w placówkach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową wnioskodawcy przed udzieleniem pożyczki. W uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia.