Informacje prasowe


06.07.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
#MobilnyPortetPolaka - Wakacje z bankową aplikacją mobilną

Wakacje to czas odpoczynku i podróży, w których często towarzyszy nam smartfon. Z badania Banku Millennium #MobilnyPortretPolaka wynika, że 92% Polaków korzystających ze smartfona zabiera swój telefon zawsze lub prawie zawsze ze sobą. Smartfon to świetne narzędzie do płacenia podczas wakacji za zakupy (aż 41 proc. użytkowników smartfonów korzystających z bankowości mobilnej płaci BLIKIEM, a 30 proc. zbliżeniowo), sprawdzania stanu konta/historii transakcji (92 proc. użytkowników smartfonów korzystających z bankowości mobilnej) oraz opłacania zapomnianych przed urlopem rachunków (płaci je mobilnie 58 proc. użytkowników smartfonów korzystających z bankowości mobilnej).

Bankowe aplikacje mobilne są często wyposażone w funkcję lokalizacji, która pozwala znaleźć najbliższy bankomat lub placówkę banku. Już 31 proc. użytkowników smartfonów korzystających z bankowości mobilnej deklaruje, że szuka w ten sposób bankomatów, tyle samo osób szuka placówek bankowych. Co ciekawe, za pośrednictwem smartfona kupujemy też ubezpieczenia turystyczne i komunikacyjne. Zakup ubezpieczenia tą drogą deklaruje 11 proc. użytkowników smartfonów.

- W wakacje kwestie finansowe chcemy załatwiać szczególnie szybko, wygodnie i bez zbędnych formalności. Dlatego tak ważny jest dla naszych klientów wygodny, mobilny dostęp do konta i dodatkowe usługi, z których również mogą skorzystać mobilnie takie jak np. możliwość zakupu ubezpieczenia turystycznego w aplikacji mobilnej, nawet na lotnisku, tuż przed wylotem. Posiadacze naszego Konta 360° cenią sobie bezprowizyjne wypłaty z bankomatów za granicą, a właściciele konta w euro posiadanie karty Voyager, rozliczanej w euro. Mogą ją zamówić w serwisie internetowym, korzystać z niej w ramach obecnej promocji bez opłaty przez cały rok i płacić w euro bez kosztów przewalutowania. - mówi Tomasz Pol, Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Detalicznej w Banku Millennium.

Metryka badania: badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Banku Millennium w grudniu 2017 na reprezentatywnej, 1000-osobowej, ogólnopolskiej próbie Polaków w wieku 18 i więcej lat. Technika badawcza: CATI.

 

NOTA PRAWNA

Zwolnienie z opłat za Konto 360°, kartę do konta oraz wypłaty z bankomatów w przypadku min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu. Wypłata w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co wiąże się z dodatkową marżą określoną w cenniku usług dot. kart debetowych. Za wypłaty z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od Banku pod warunkiem poinformowania Posiadacza karty przed dokonaniem operacji. Opłata ta nie jest przychodem Banku. Opłaty, oprocentowanie i inne szczegóły oferty kont zawarte są w cennikach usług dot. prowizji i opłat, kart debetowych, stóp procentowych oraz Płatności Mobilnych BLIK, a także Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA, dostępnych w placówkach Banku oraz na www.bankmillennium.pl

Promocja karty debetowej Millennium MasterCard Voyager trwa od 6 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r. i dotyczy karty debetowej Millennium MasterCard Voyager, wydawanej do Konta Walutowego w EUR. Z promocji mogą skorzystać osoby, które zawarły umowę o tą kartę w czasie trwania Promocji i nie posiadały żadnej innej karty Millennium MasterCard Voyager lub Millennium Maestro Voyager. Szczegóły promocji w Regulaminie promocji „Wakacje od opłat za kartę Millennium MasterCard Voyager” dostępnym w placówkach Banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl.
Opłata miesięczna za kartę po okresie Promocji, inne opłaty oraz inne szczegóły zawarte są w Cenniku usług – karty debetowe, Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millenium S.A., Regulaminie kart debetowych wydawanych do konta walutowego w Banku Millennium S.A., Ogólnych warunkach ubezpieczenia „Ochrona karty”, Karcie Produktu – Ochrona karty– dostępnych w placówkach Banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl. Szczegóły oferty dostępne również w TeleMillennium pod numerem 801 331 331.