Informacje prasowe


18.05.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
#finanseprzyszłosci - Kowalski w e-urzędzie czyli w e-banku

Wyniki badania #finanseprzyszlosci przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Banku Millennium pokazują, że Polacy poważnie myślą o załatwianiu spraw urzędowych za pośrednictwem elektronicznych kanałów bankowych. Blisko 90% z nich uważa, że za 10 lat będzie można w ten sposób załatwić większość spraw, z czego rozliczanie PIT-ów, wnioskowanie w programie Rodzina 500+ oraz sprawdzanie w ZUS-ie odprowadzonych składek będą należeć do najpopularniejszych.

- Bez wątpienia udział banków w rozwoju tak zwanej e-administracji jest znaczący. Wykorzystując dobrze rozwinięte infrastruktury informatyczne mamy duże możliwości wpierania państwa w tym zakresie. Integrując w naszym systemie dostęp do wielu, także poza bankowych usług, pozwalamy klientom łatwiej i bezpiecznie korzystać ze zmieniającego się otoczenia. Już dziś 45% z ponad 1,5 mln Profili Zaufanych stanowiących furtkę do e-urzędów założono za pośrednictwem elektronicznych systemów bankowych. Tylko w Banku Millennium z takiej możliwości skorzystało blisko 74 tys. klientów*. Tak duże zainteresowanie to dla nas nie tylko ogromna satysfakcja, że wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom klientów ale też dowód na to, że tego typu działania są potrzebne i należy je rozwijać. – mówi Halina Karpińska, dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium. - Jednocześnie stale edukujemy klientów z zakresu formalności, których można dokonywać bez potrzeby wizyty w urzędzie. Jak wynika z badania, świadomość już dostępnych rozwiązań, nie jest jeszcze w pełni powszechna – dodaje.

Jakie sprawy urzędowe można załatwić zdalnie w elektronicznych kanałach bankowych?

  • złożenie wniosku w programie Rodzina 500+ - zdaniem ponad 80 proc. Polaków już teraz w systemach transakcyjnych banków można składać stosowny wniosek, za 10 lat taką możliwość widzi już 90 proc. pytanych
  • rozliczenie PIT – ponad 88 proc. respondentów uważa, że już dziś usługa ta jest dostępna w bankowości internetowej lub mobilnej, 94 proc. sądzi, że będzie to możliwe dopiero w 2028 roku
  • rejestracja działalności gospodarczej - blisko 70% badanych uważa, że jest to możliwe już teraz, a w 2028 możliwość taką przewiduje prawie 90 proc. badanych
  • dostępność złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego zakłada 56 proc. badanych, w 2028 roku jest to już 80 proc.
  • za pośrednictwem Profilu Zaufanego banki udostępniają możliwość sprawdzenia punktów karnych zdaniem siedmiu na dziesięciu badanych. W perspektywie dziesięciu lat odsetek osób twierdzących że będzie to możliwe wzrasta do blisko 90 proc.
  • wnioskowanie o kartę ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ - w tym roku jej wprowadzenie przewiduje 62 proc. ankietowanych, a w 2028 już 85 proc.

Które ze spraw urzędowych będzie można zdaniem badanych w 2028 roku załatwić w banku (dane w procentach)?

Banki doskonale zdają sobie sprawę z konieczności wzbogacania swojej oferty o usługi pozabankowe. Cyfryzacja tradycyjnych produktów w zasadzie już się odbyła i w najbliższym czasie będziemy świadkami jeszcze szybszego procesu wzbogacania oferty banków o usługi spoza obszaru podstawowej działalności. Jak pokazuje badanie Deloitte „EMEA Digital Banking Maturity 2018”* przyszłość nowoczesnych banków wiąże się z jeszcze intensywniejszym rozwojem własnych produktów i platform, jak również szerokim udostępnianiem usług pozabankowych. Wśród trzech polskich banków, które zasługują na miano cyfrowego lidera pod względem dojrzałości cyfrowej znalazł się również Bank Millennium, który rozumie specyfikę otwartej bankowości i korzyści wynikające z oferowania usług nie mających z bankowością nic wspólnego.

Metryka badania: badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Banku Millennium w dniach 27 listopada – 1 grudnia 2017 r. na reprezentatywnej, 1000-osobowej, ogólnopolskiej próbie Polaków w wieku 18 do 60 lat deklarujących posiadanie konta bankowego. Technika badawcza: CATI.

* statystyka dotycząca Profili Zaufanych na dzień 20.03.2018 r.

* badanie Deloitte „EMEA Digital Banking Maturity 2018” zostało przeprowadzone w 238 bankach i 10 FinTechach oferujących usługi bankowe z 38 krajów Europy i Bliskiego Wschodu. W Polsce przebadano 15 instytucji.