Informacje prasowe


05.03.2018

Udostępnij

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
#finanseprzyszlosci - 76 proc. Polaków nie udostępniłoby informacji o swoim koncie firmie niebędącej bankiem

76 proc. Polaków nie udostępniłoby informacji o sobie i swoim koncie firmie niebędącej bankiem, 93 proc. nie założyłoby konta w instytucji spoza sektora finansowego, a 77 proc. nigdy nie słyszało o rozwiązaniach, które niosą ze sobą wchodzące w tym roku w życie regulacje PSD2 i RODO - wynika z badania #finanseprzyszlosci przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Banku Millennium.

Europejska dyrektywa PSD2 (Payment Services Directive) wprowadza możliwość świadczenia dwóch ważnych usług bankowych przez firmy zewnętrzne, tzw. Third Party Providers, które mogą być dowolnymi firmami również spoza sektora finansowego. Usługi te to dostęp do zagregowanej informacji o stanie rachunku bankowego oraz realizacja płatności internetowych w imieniu klienta. W obu przypadkach posiadacz konta musi „dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie” udostępnić firmie zewnętrznej swoje dane osobowe i szczegóły rachunku, a Ustawa o ochronie danych osobowych RODO wzmacnia kontrolę klienta nad własnymi danymi.

- Czy klienci są gotowi na tak radykalną zmianę w relacjach z bankiem teraz i za 10 lat? Czy są gotowi zaakceptować udział stron trzecich w tej relacji? Mimo daleko idącej gotowości Polaków do zmian w sposobie korzystania z banków, nie widać jej zupełnie w decyzjach dotyczących udostępniania danych firmom spoza sektora finansowego. Dziś zaufanie i lojalność w stosunku do banków są bardzo wysokie. Przykładowo ponad 90% klientów Banku Millennium jest zadowolonych ze współpracy z nami, a wynik NPS* (miara ich lojalności wyrażona prawdopodobieństwem polecenia banku rodzinie lub znajomym) osiągnął poziom 51, najwyższy w sektorze bankowym - powiedział Wojciech Rybak, członek zarządu Banku Millennium.

Moje dane osobowe i finansowe udostępniam, aczkolwiek niechętnie

Polacy znają wartość swoich danych i niechętnie się z nimi rozstają. Wizja szerokiego udostępnienia informacji o własnym koncie i osobistych finansach jest im zupełnie obca. Respondenci badania #finanseprzyszlosci wyraźnie potrzebują poczucia samodzielności w dostępie do konta i niezależności w dysponowaniu swoimi danymi.

 • 76 proc. badanych nie jest skłonna w ogóle przekazać swoich danych osobowych usługodawcom pozabankowym, nawet w zamian za określone profity.
 • W przypadku osób, które udostępniłyby dane, blisko 10 proc. zrobiłoby to za odpowiednią opłatą, 6 proc. z powodu lepszej oferty, a niespełna 5 proc. w zamian za lepszą jakość usług.
 • 94 proc. nie zgodziłoby się na to, by pośrednicy w płatnościach przez Internet mieli stałą możliwość zalogowania się do konta, nawet jeśli ułatwiłoby to proces sprzedaży.

Bankowanie poza bankiem? Nie, dziękuję

Zgodnie z nową regulacją PSD2 dostęp do rachunku może uzyskać dowolna firma – zarówno klasyczna instytucja finansowa jak i dowolny usługodawca cyfrowy taki jak sklep, sieciowa kawiarnia, operator komórkowy, portal społecznościowy taki jak facebook, itd. Wiedza na temat korzystania z usług bankowych w innych miejscach niż banki jest na razie niska - Polacy pytani o taką możliwość odpowiadali, że nic o niej nie wiedzą, a o zarządzaniu własnymi finansami w instytucji niebankowej wypowiadali się z niechęcią.

 • 77 proc. czyli ponad trzy czwarte badanych w ogóle nie słyszało o możliwościach jakie niesie ze sobą dyrektywa PSD2 i RODO, jedynie co piątemu obiło się coś o uszy.
 • Brak wiedzy na ten temat, deklaruje więcej kobiet niż mężczyzn (80 proc. versus 75 proc.).
 • 93 proc. pytanych nie podjęłoby decyzji o założeniu konta w instytucji niebędącej bankiem bądź nie jest przekonana do takiego pomysłu.
 • Gdyby decyzję odłożyć o 10 lat, to w 2028 roku nadal zdecydowana większość badanych nie otworzyłaby rachunku poza tradycyjną instytucją finansową (87 proc.). Tylko 6 proc. byłoby zdecydowanie na „tak”.

Mam do banku zaufanie - moje pieniądze i dane są tu bezpieczne

Według szacunków ekspertów Deloitte ponad 5 mln polskich klientów, w ślad za wprowadzeniem w życie dyrektywy PSD2 może zmienić bank. Z badania #finanseprzyszlosci wynika jednak, że w ciągu najbliższych 10 lat raczej się to nie stanie. Na płatności i otwieranie rachunków poza systemem bankowym nie ma w tej chwili społecznego przyzwolenia. Główne powody, dla których respondenci preferują banki to zaufanie, pozytywne doświadczenia w kontaktach z nimi i lojalność. Badani są przekonani, że w bankach ich pieniądze i dane są w pełni bezpieczne - wiek i płeć w żaden sposób nie różnicuje odpowiedzi.

 • 93 proc. Polaków nie założyłoby konta w instytucji nie będącej bankiem, wśród nich ponad 43 proc. nie zrezygnowałoby ze swojego banku niezależnie od zachęt stosowanych przez sklepy, operatorów komórkowych czy inne podmioty niefinansowe.
 • Co piąty reprezentant tej grupy byłby skłonny to zrobić jedynie w przypadku otrzymania lepszej ceny, co dziesiąty z powodu wygody lub bliskości placówki.
 • Na pytanie „Dlaczego pozostałby Pan/i w banku, proszę o wybranie jednej odpowiedzi, która najlepiej do Pani/a pasuje” 25,5 proc. badanych odpowiedziało, że ma zaufanie tylko do banku, 22 proc., bo moje doświadczenia z bankami są pozytywne, a co piąta osoba stwierdziła, że „w banku moje pieniądze i dane osobowe są bezpieczne”.
 • W grupie osób, które założyłyby konto w instytucji niebankowej (6,6 proc. ogółu badanych) najpopularniejszą alternatywą okazał się operator telekomunikacyjny. Gotowość otwarcia konta właśnie tam deklaruje 63 proc. badanych, kolejne miejsce zajmuje dostawca prądu, a z usług finansowych kawiarni sieciowej lub facebooka zdecydowałby się korzystać 14 proc. respondentów (za 10 lat byłoby to już blisko 30 proc. z nich).

* wewnętrzne badanie satysfakcji klientów detalicznych Banku Millennium zrealizowane w 3 kwartale 2017 r. na reprezentatywnej, 1000-osobowej próbie klientów Banku. Technika badawcza: CATI.

Metryka badania: badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Banku Millennium w dniach 27 listopada – 1 grudnia 2017 r. na reprezentatywnej, 1000-osobowej, ogólnopolskiej próbie Polaków w wieku 18 do 60 lat deklarujących posiadanie konta bankowego. Technika badawcza: CATI.