Informacje prasowe


17.05.2005

"Millennium Chance" 2005 - znamy najlepszych

Maciej Mizgalski z Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie - konkurs MilleInkubator, Dariusz Grochowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - MilleInnovation oraz Anna Kawalska i Urszula Kieszczyńska ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie - S-Mille zaprezentowali najciekawsze pomysły na własną działalność gospodarczą, zastosowanie nowoczesnych technologii w bankowości oraz wolontariat pracowniczy w III edycji programu edukacyjnego „Millennium Chance" Banku Millennium.

Jury wyróżniło również Magdalenę Ziemczonek i Karola Borkowskiego z Politechniki Gdańskiej oraz Grzegorza Wierzbickiego z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za pomysły na innowacyjne rozwiązania w bankowości, a także Zhannę Martyniuk z SGH w Warszawie za propozycje działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Specjale wyróżnienie za bardzo dobrze przygotowany projekt wolontariatu pracowniczego otrzymali: Wojciech Kawecki z SGH w Warszawie oraz Małgorzata Drwięga z Akademii Medycznej w Warszawie za pracę „Działaj Mille."
 
Maciej Mizgalski w pracy pt. „4:credo" zaproponował biznes plan firmy zajmującej się  przygotowywaniem kampanii promocyjnych dla małych przedsiębiorstw oraz kreacją i produkcją materiałów reklamowych. Jury doceniło m.in. innowacyjne podejście do sytuacji na rynku oraz możliwość szybkiego reagowania na potrzeby klientów poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych. Poza tym ta propozycja to dobry przykład dla studentów planujących  rozpoczęcie własnej działalności biznesowej.
 
W pracy Dariusza Grochowskiego poświęconej biometrii (identyfikacji osób za pomocą cech biologicznych, np. odcisku palca, kształtu dłoni) w bankowości, komisja doceniła wysoką jakość prezentacji oraz realność zastosowania przedstawionej idei w praktyce. Projekt zatytułowany „Spotkania z praktykami" Anny Kawalskiej oraz Urszuli Kieszczyńskiej jest ciekawym sposobem na zaangażowanie pracowników banku w edukacyjne spotkania z młodzieżą licealną.
 
Udział w konkursowych zmaganiach „Millennium Chance" i warsztatach jest dla studentów oraz absolwentów wyższych uczelni szansą na zdobycie unikalnych umiejętności, ułatwiających rozpoczęcie życia zawodowego. Podczas MilleWeekendu finaliści zaprezentowali swoje pomysły, a o wyborze najlepszych zdecydowała 14 maja br. Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Zarządu Banku Millennium oraz specjaliści z poszczególnych dziedzin. Do udziału w jury konkursu S-Mille zaproszono przedstawicielkę Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 
MilleInkubator to okazja zdobycia środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wystarczy pomysł na biznes przedstawić Bankowi Millennium, a on ocenia go zgodnie z kryteriami stawianymi firmom przez banki. Analitycy Millennium oceniają biznes plan, a przyszły przedsiębiorca otrzymuje informacje zwrotną co ewentualnie należy poprawić w dokumencie, aby mógł być zaakceptowany przez kredytodawców. W tegorocznej edycji większość prac nadesłały młode osoby z północnej Polski, np. Szczecina i Gdyni. Wśród projektów zgłoszonych do konkursu znalazły się m.in. pomysły na prowadzenie pensjonatu dla osób starszych i niepełnosprawnych, sprzedaż podręczników elektronicznych oraz usługi projektowania artystycznego.
 
MilleInnovation bank kieruje do osób kreatywnych, pełnych pomysłów na zmiany, które wkrótce mogą być wykorzystane w bankowości. Idee zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w sektorze bankowym w tym roku zdominowały propozycje autorskiego wykorzystania techniki elektronicznego przesyłania danych oraz techniki cyfrowej do identyfikacji osób. Podczas finału prace były oceniane pod kątem nowatorstwa, korzyści finansowych, wzrostu jakości serwisu po wdrożeniu oraz realności wprowadzenia pomysłu w życie.
 
S-Mille (Społecznie Odpowiedzialny Biznes) zostało zainspirowane rosnącym zaangażowaniem firm w działania społeczne. Studentów poproszono o przygotowanie propozycji działań, które mogliby podjąć pracownicy banku jako wolontariusze.
W pierwszym etapie wzięło udział blisko 200 studentów, a do drugiego zakwalifikowano 62 osoby. Większość pomysłów dotyczyła edukacji dzieci i młodzieży oraz bezrobotnych. Poza tym pojawiały się programy pomocy domom dziecka, hospicjom oraz schroniskom dla zwierząt. Okazało się, że uczestnicy konkursu bardzo dobrze orientują się w potrzebach społecznych swoich regionów, a nawet konkretnych szkół, ośrodków pomocy,
czy organizacji społecznych.
 
___________________________________________
W programach edukacyjnych Banku Millennium biorą udział studenci i absolwenci uczelni wyższych w całej Polsce. W tym roku najwięcej uczestników konkursów pochodziło z Warszawy, Katowic i Szczecina, 75% z nich to panie. Dominowali studenci uczelni państwowych: 60% studiowało lub studiuje na uniwersytetach, 25% w akademiach ekonomicznych, a 15% - uczelniach technicznych. Tylko 5% uczestników zdobywa wykształcenie w uczelniach prywatnych. 
 
Bank Millennium już od kilku lat aktywnie angażuje się w organizację praktyk oraz licznych staży dla studentów i absolwentów wyższych uczelni w ramach programu „Come and Grow with us". Podczas warsztatów na uczelniach studenci biorą udział w szkoleniach na temat rozmowy rekrutacyjnej, zasad oceny kandydatów (Assessment Centre), technik rozwoju kreatywności i wprowadzania innowacji. Konkursy oraz spotkania na uczelniach to jedna z podstawowych form współpracy pomiędzy Bankiem Millennium a młodymi ludźmi.
 
Większość uczestników Programu Rozwoju Kompetencji Menedżerskich People Grow właśnie od udziału w programach edukacyjnych rozpoczynała przygodę z Bankiem Millennium. Na najlepszych czeka praca i szansa rozwoju kariery zawodowej w międzynarodowej Grupie Millennium. Rocznie do banku zgłasza się około 15 tys. młodych osób, zainteresowanych praktyką, stażem, udziałem w programach rozwoju zawodowego oraz pracą.