Informacje prasowe

Bank Millennium otrzymał zgodę KNF na przejęcie Euro Banku

28.05.2019

Udostępnij (F) (T) (L)


Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na nabycie przez Bank Millennium 99,787% akcji Euro Banku. Tym samym spełniony został drugi warunek niezbędny do zmiany właścicielskiej w Euro Banku, zawarty w umowie podpisanej przez Bank Millennium z Société Générale 5 listopada 2018 r. Zgodę od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Bank otrzymał 3 stycznia br.

- Otrzymanie zgody KNF otwiera przed nami drogę do finalizacji transakcji kupna Euro Banku, a w kolejnych etapach do fuzji prawnej i operacyjnej, planowanych na drugą połowę roku. Po połączeniu, Bank Millennium stanie się jeszcze większym i bardziej konkurencyjnym bankiem na rynku, zajmującym wyraźne siódme miejsce pod względem wartości aktywów, depozytów i kredytów oraz wzmocni swoją pozycję w obszarze kredytów konsumenckich – mówi Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

- Jesteśmy w pełni gotowi do zakończenia transakcji, którą zrealizujemy bez podwyższania kapitału własnego – komentuje Fernando Bicho, Wiceprezes Zarządu Banku Millennium. - Grupa zakończyła 1 kwartał ze znaczną nadwyżką płynnościową (wskaźnik kredyty/depozyty na poziomie 80%) i silnymi wskaźnikami kapitałowymi po decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatrzymaniu całego zysku i po styczniowej emisji obligacji podporządkowanych (całkowity współczynnik TCR na poziomie 25,6%). Wzmocnienie buforów kapitałowych i płynnościowych było naturalnym krokiem w kierunku udanej finalizacji zakupu Euro Banku.