W związku z restrukturyzacją sieci placówek, Bank Millennium S.A. dysponuje nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi informacjami o poszczególnych nieruchomościach, a w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt, zgodnie z podanymi w nich wskazaniami.

Gdańsk, ul. Grunwaldzka 615

Budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia budynku: 356,8 m2

Powierzchnia działki: 2 040 m2

Właściciel: Bank Millennium S.A.

Własność zabudowań: hipoteczna

Własność gruntu: użytkowanie wieczyste (Bank Millennium S.A., następca prawny BIG Banku Gdańskiego S.A.)

Numery ksiąg wieczystych: GD1G/00084733/2 i GD1G/00084734/9

Numery działek: 2/58, 2/32, 2/34, 2/36

Informacje uzupełniające

Budynek:

Nieruchomość zlokalizowana w Gdańsku w dzielnicy Żabianka, przy granicy administracyjnej miasta (w bezpośrednim sąsiedztwie Sopotu), składająca się z czterech działek gruntu w użytkowaniu wieczystym oraz budynku stanowiącego własność Banku. Działki 2/32 oraz 2/34 są częściowo zabudowane budynkiem o charakterze usługowo – biurowym, jednokondygnacyjnym nie podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 356,8 m2. Konstrukcja budynku pochodzi od budowanych w latach siedemdziesiątych obiektów handlowo – usługowych, wykonana jest ze słupów stalowych opartych na fundamentach żelbetowych, posiada ściany osłonowe wzmocnione murem z cegły pełnej, stropodach płaski kryty papą. Stan techniczny budynków bardzo dobry. Działki 2/58 i 2/36 są nie zabudowane, utwardzone, po części wykorzystywane na potrzeby parkingu.

Budynek posiadająca dwa wejścia: pierwsze – główne znajduje się od frontu - jest ono obecnie wykorzystywane przez funkcjonującą wewnątrz placówkę Millennium (o powierzchni 150 m2). Drugie wejście jest wejściem pomocniczym, do którego jest dostęp od strony zaplecza.

Działki:

- działka nr 2/58 o powierzchni 1 038 m2, nie zabudowana, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdańsku księga wieczysta KW 84733, będąca własnością Gminy Miasta Gdańska, w użytkowaniu wieczystym Banku Millennium S.A. do dnia 10 grudnia 2091r.,

- działka nr 2/32 o powierzchni 591 m2, częściowo zabudowana budynkiem usługowo - biurowym, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdańsku księga wieczysta KW 84733, będąca własnością Gminy Miasta Gdańska, w użytkowaniu wieczystym Banku Millennium S.A. do dnia 10 grudnia 2091r.,

- działka nr 2/34 o powierzchni 362 m2, częściowo zabudowana budynkiem usługowo - biurowym, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdańsku księga wieczysta KW 84734 będąca własnością Gminy Miasta Gdańska, w użytkowaniu wieczystym Banku Millennium S.A. do dnia 5 grudnia 2030r.,

- działka nr 2/36 o powierzchni 49 m2, nie zabudowana, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdańsku księga wieczysta KW 84734, będąca własnością Gminy Miasta Gdańska, w użytkowaniu wieczystym Banku Millennium S.A. do dnia 5 grudnia 2030r.,

Media

Budynek zaopatrzony jest w przyłącza: energetyczne, wodno – kanalizacyjne, telefoniczne, c.o. i c.w. z EC

Informacje dodatkowe, kontakt

Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Departament Administracji i Infrastruktury
Zespół Nieruchomości
E-mail: nieruchomosci@bankmillennium.pl
Tel. 022 598 34 00

Jednocześnie informujemy, że sprzedaż, dzierżawa lub wynajem nieruchomości nastąpi po zakończonym procesie negocjacji, które Bank przeprowadzi po przeanalizowaniu otrzymanych ofert.

 1. Oferty z podaniem ceny i formy pozyskania nieruchomości prosimy składać w zamkniętych kopertach. Oferta powinna zawierać:
  • adres nieruchomości, której dotyczy oferta
  • proponowaną formę pozyskania nieruchomości (najem, dzierżawa, zakup)
  • proponowaną cenę zakupu lub proponowaną kwotę czynszu najmu / dzierżawy
  • proponowany okres najmu / dzierżawy
  • sposób finansowania
  • proponowany termin zakupu lub w przypadku najmu / dzierżawy termin przejęcia nieruchomości
  • termin ważności oferty
  • informacje dotyczące osobowości prawnej oferenta: w przypadku osób prawnych - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wypis z ewidencji.

  Oferta powinna być zaadresowana w sposób następujący:

  Bank Millennium S.A.
  Millennium Park
  Zespół Nieruchomości DAI
  ul. Stanisława Żaryna 2A
  02-593 Warszawa
  OFERTA (dotyczy nieruchomości .....) - prosimy podać adres nieruchomości.

 2. Do wybranych oferentów zostanie przesłane pisemne zaproszenie do drugiego etapu negocjacji. Warunkiem uczestnictwa w tym etapie konkursu będzie wpłacenie wadium w terminie i wysokości podanej w wyżej wymienionym zaproszeniu.
 3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży w każdym czasie, w tym prawo do wydłużenia/skrócenia każdego z etapów sprzedaży lub/i wycofania danej nieruchomości ze sprzedaży, bez obowiązku podania przyczyn
 4. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.