W związku z restrukturyzacją sieci placówek, Bank Millennium S.A. dysponuje nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi informacjami o poszczególnych nieruchomościach, a w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt, zgodnie z podanymi w nich wskazaniami.

Warszawa, ul. Mickiewicza 27

Lokal użytkowy-NA SPRZEDAŻ – termin składania ofert upływa z dniem 31.03.2023 roku.


Powierzchnia lokalu: 180 m2

Informacje uzupełniające

Nieruchomość lokalowa, lokal niemieszkalny, położony jest przy ul. Mickiewicza 27, w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr WA1M/00229521/3. Lokal usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego. Na powierzchnię lokalu składa się 130 m2 powierzchni użytkowej na parterze oraz 50 m2 pomieszczenia przynależnego usytuowanego w piwnicy.

Budynek, w którym mieści się lokal został wybudowany w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Usytuowany jest w centralnej części dzielnicy bezpośrednio przy Placu Wilsona, głównym placu dzielnicy. Przy Placu Wilsona znajduje się stacja metra oraz jest to główny węzeł komunikacyjny, przy którym znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe zapewniające połączenie z innymi rejonami Warszawy. W otoczeniu Placu Wilsona znajdują się wielorodzinne osiedla mieszkaniowe. Lokal posiada bardzo dobrą ekspozycję w miejscu o dużym natężeniu ruchu pieszego i kołowego.

Informacje dodatkowe, kontakt

Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Departament Administracji i Infrastruktury
Zespół Nieruchomości
E-mail: nieruchomosci@bankmillennium.pl

Jednocześnie informujemy, że sprzedaż, dzierżawa lub wynajem nieruchomości nastąpi po zakończonym procesie negocjacji, które Bank przeprowadzi po przeanalizowaniu otrzymanych ofert.

 1. Oferty z podaniem ceny i formy pozyskania nieruchomości prosimy składać w zamkniętych kopertach. Oferta powinna zawierać:
  • adres nieruchomości, której dotyczy oferta
  • proponowaną formę pozyskania nieruchomości (najem, dzierżawa, zakup)
  • proponowaną cenę zakupu lub proponowaną kwotę czynszu najmu / dzierżawy
  • proponowany okres najmu / dzierżawy
  • sposób finansowania
  • proponowany termin zakupu lub w przypadku najmu / dzierżawy termin przejęcia nieruchomości
  • termin ważności oferty
  • informacje dotyczące osobowości prawnej oferenta: w przypadku osób prawnych - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wypis z ewidencji.

  Oferta powinna być zaadresowana w sposób następujący:

  Bank Millennium S.A.
  Millennium Park
  Zespół Nieruchomości DAI
  ul. Stanisława Żaryna 2A
  02-593 Warszawa
  OFERTA (dotyczy nieruchomości .....) - prosimy podać adres nieruchomości.

 2. Do wybranych oferentów zostanie przesłane pisemne zaproszenie do drugiego etapu negocjacji. Warunkiem uczestnictwa w tym etapie konkursu będzie wpłacenie wadium w terminie i wysokości podanej w wyżej wymienionym zaproszeniu.
 3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży w każdym czasie, w tym prawo do wydłużenia/skrócenia każdego z etapów sprzedaży lub/i wycofania danej nieruchomości ze sprzedaży, bez obowiązku podania przyczyn
 4. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.