Nieruchomości Millennium

W związku z restrukturyzacją sieci placówek, Bank Millennium S.A. dysponuje nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi informacjami o poszczególnych nieruchomościach, a w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt, zgodnie z podanymi w nich wskazaniami.

Raporty bieżące

Warszawa, ul. Bronikowskiego 1

Lokal biurowo-usługowy Powierzchnia lokalu: 140,8 m2

Dowiedz się więcej -

Dąbrowa Górnicza, ul. Piłsudskiego 92

Budynek biurowo-usługowy Powierzchnia budynku: 801,94 m2 Powierzchnia działki: 1 542 m2

Dowiedz się więcej -

Tychy, ul. Nowokościelna 35

Budynek biurowo-usługowy Powierzchnia budynku: 1 334 m2 Powierzchnia działki: 3 301 m2

Dowiedz się więcej -

Białystok, al. Piłsudskiego 13/1

Budynek biurowo-usługowy Powierzchnia budynku: 2 290 m2 Powierzchnia gruntu: 1.965 m2

Dowiedz się więcej -

Bartoszyce, ul. Warszawska 1a

Budynek biurowo-usługowy Powierzchnia budynku: 926,44 m2

Dowiedz się więcej -

Hajnówka, ul. Elektryczna

Nieruchomość niezabudowana Powierzchnia działki: 5 610 m2

Dowiedz się więcej -

Mońki, ul. Wyzwolenia 4a

Budynek biurowo-usługowy Powierzchnia działki: 492 m2 Powierzchnia budynku: 657 m2

Dowiedz się więcej -

Sępólno Krajeńskie, ul. Hallera 13

Budynek biurowo-usługowy Powierzchnia działki: 407 m2 Powierzchnia budynku: 889 m2

Dowiedz się więcej -

Kościerzyna, ul. Staszica 8

Budynek biurowo-usługowy Powierzchnia budynku: 870 m2

Dowiedz się więcej -

Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 10/16

Budynek biurowo-usługowy Powierzchnia użytkowa budynku: 5.265 m2

Dowiedz się więcej -

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 17

Budynek biurowo-usługowy Powierzchnia budynku: 3 180 m2

Dowiedz się więcej -

Elbląg, ul. Królewiecka 11

Budynek biurowo-usługowy Powierzchnia użytkowa budynku: 2845,07 m2

Dowiedz się więcej -

Gdańsk, ul. Grunwaldzka 469

Budynek biurowo-usługowy Powierzchnia budynku: 601,40 m2 Powierzchnia działki: 2 252 m2

Dowiedz się więcej -

 

Jednocześnie informujemy, że sprzedaż, dzierżawa lub wynajem nieruchomości nastąpi po zakończonym procesie negocjacji, które Bank przeprowadzi po przeanalizowaniu otrzymanych ofert.

 1. Oferty z podaniem ceny i formy pozyskania nieruchomości prosimy składać w zamkniętych kopertach. Oferta powinna zawierać:
  • adres nieruchomości, której dotyczy oferta
  • proponowaną formę pozyskania nieruchomości (najem, dzierżawa, zakup)
  • proponowaną cenę zakupu lub proponowaną kwotę czynszu najmu / dzierżawy
  • proponowany okres najmu / dzierżawy
  • sposób finansowania
  • proponowany termin zakupu lub w przypadku najmu / dzierżawy termin przejęcia nieruchomości
  • termin ważności oferty
  • informacje dotyczące oferenta
   - w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, data urodzenia oraz obywatelstwo
   - w przypadku osób prawnych: nazwa firmy, numer KRS wraz ze wskazaniem danych reprezentantów (imię, nazwisko, data urodzenia oraz obywatelstwo), numer NIP, oraz dane beneficjenta rzeczywistego firmy w zakresie: imienia, nazwiska oraz obywatelstwa.

  Oferta powinna być zaadresowana w sposób następujący:

  Bank Millennium S.A.
  Millennium Park
  Zespół Nieruchomości DAI
  ul. Stanisława Żaryna 2A
  02-593 Warszawa
  OFERTA (dotyczy nieruchomości .....) - prosimy podać adres nieruchomości.

 2. Do wybranych oferentów zostanie przesłane pisemne zaproszenie do drugiego etapu negocjacji. Warunkiem uczestnictwa w tym etapie konkursu będzie wpłacenie wadium w terminie i wysokości podanej w wyżej wymienionym zaproszeniu.
 3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży w każdym czasie, w tym prawo do wydłużenia/skrócenia każdego z etapów sprzedaży lub/i wycofania danej nieruchomości ze sprzedaży, bez obowiązku podania przyczyn
 4. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.
 5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Banku Millennium S.A.link otwiera się w nowym oknie