W związku z restrukturyzacją sieci placówek, Bank Millennium S.A. dysponuje nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi informacjami o poszczególnych nieruchomościach, a w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt, zgodnie z podanymi w nich wskazaniami.

Gdańsk, ul. Targ Drzewny 1

Budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia budynku: 2 508 m2

Stan ewidencyjny i prawny nieruchomości - uregulowany

Własność zabudowań: 7 lokali użytkowych, własność hipoteczna

Własność gruntu: udział we współużytk. wieczystym gruntu ujętego w KW GD1G/00019266/1

Numery ksiąg wieczystych lokali: GD1G/00138301/9, GD1G/00138302/6, GD1G/00138303/3, GD1G/00138304/0, GD1G/00138305/7, GD1G/00138306/4, GD1G/00138307/1

Informacje uzupełniające

Oferowane do sprzedaży lokale użytkowe położone są na parterze, I, II i IV piętrze budynku biurowo - usługowego.

Budynek czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, wybudowany w technologii prefabrykowanej w konstrukcji szkieletowej w układzie poprzecznym. Stropy kanałowe uzupełnione wylewkami. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne żelbetowe, ściany działowe z cegły ceramicznej. Na parterze są trzy wejścia od ulicy w tym jedno główne oraz jedno od strony placu parkingowego W budynku znajdują się trzy klatki schodowe, w tym jedna dostępna z hallu głównego. W piwnicy znajdują się pomieszczenie magazynowe i technologiczne. W części pomieszczeń klimatyzacja.

Media

Budynek zaopatrzony w instalacje: energetyczną (łącznie z awaryjnym zasilaniem), c.o. (sieć miejska), wodno-kanalizacyjną (sieć miejska) oraz łączność telefoniczną.

Informacje dodatkowe, kontakt

Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Departament Administracji i Infrastruktury
Zespół Nieruchomości
E-mail: nieruchomosci@bankmillennium.pl

Jednocześnie informujemy, że sprzedaż, dzierżawa lub wynajem nieruchomości nastąpi po zakończonym procesie negocjacji, które Bank przeprowadzi po przeanalizowaniu otrzymanych ofert.

 1. Oferty z podaniem ceny i formy pozyskania nieruchomości prosimy składać w zamkniętych kopertach. Oferta powinna zawierać:
  • adres nieruchomości, której dotyczy oferta
  • proponowaną formę pozyskania nieruchomości (najem, dzierżawa, zakup)
  • proponowaną cenę zakupu lub proponowaną kwotę czynszu najmu / dzierżawy
  • proponowany okres najmu / dzierżawy
  • sposób finansowania
  • proponowany termin zakupu lub w przypadku najmu / dzierżawy termin przejęcia nieruchomości
  • termin ważności oferty
  • informacje dotyczące osobowości prawnej oferenta: w przypadku osób prawnych - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wypis z ewidencji.

  Oferta powinna być zaadresowana w sposób następujący:

  Bank Millennium S.A.
  Millennium Park
  Zespół Nieruchomości DAI
  ul. Stanisława Żaryna 2A
  02-593 Warszawa
  OFERTA (dotyczy nieruchomości .....) - prosimy podać adres nieruchomości.

 2. Do wybranych oferentów zostanie przesłane pisemne zaproszenie do drugiego etapu negocjacji. Warunkiem uczestnictwa w tym etapie konkursu będzie wpłacenie wadium w terminie i wysokości podanej w wyżej wymienionym zaproszeniu.
 3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży w każdym czasie, w tym prawo do wydłużenia/skrócenia każdego z etapów sprzedaży lub/i wycofania danej nieruchomości ze sprzedaży, bez obowiązku podania przyczyn
 4. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.