W związku z restrukturyzacją sieci placówek, Bank Millennium S.A. dysponuje nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi informacjami o poszczególnych nieruchomościach, a w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt, zgodnie z podanymi w nich wskazaniami.

Dąbrowa Górnicza, ul. Marii Konopnickiej 30

Lokal biurowo-usługowy

Powierzchnia lokalu: 128,93 m2

Stan ewidencyjny i prawny nieruchomości: uregulowany

Lokal: odrębna własność, udział 412/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Dla nieruchomości lokalowej urządzona jest księga wieczysta KW nr KA1D/00046687/8, a dla nieruchomości wspólnej, stanowiącej działkę gruntu nr 138, księga wieczysta KW nr KA1D/00030516/4.

Obydwie księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunt: własność SM "METALURG" w Dąbrowie Górniczej.

Informacje uzupełniające

Lokal usytuowany na parterze i I piętrze w 5-kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym, mieszkalnym. Budynek wybudowany w 1999 roku, technologia tradycyjna, ściany murowane, stropy żelbetowe, płytowe. W lokalu stolarka okienna z PCV, drzwiowa – aluminiowa, szklone szkłem zespolonym bezpiecznym.

W lokalu funkcjonuje placówka operacyjna Banku.

Media

Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. oraz inst. klimatyzacji.

Informacje dodatkowe, kontakt

Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Departament Administracji i Infrastruktury
Zespół Nieruchomości
e-mail: nieruchomosci@bankmillennium.pl

Jednocześnie informujemy, że sprzedaż, dzierżawa lub wynajem nieruchomości nastąpi po zakończonym procesie negocjacji, które Bank przeprowadzi po przeanalizowaniu otrzymanych ofert.

 1. Oferty z podaniem ceny i formy pozyskania nieruchomości prosimy składać w zamkniętych kopertach. Oferta powinna zawierać:
  • adres nieruchomości, której dotyczy oferta
  • proponowaną formę pozyskania nieruchomości (najem, dzierżawa, zakup)
  • proponowaną cenę zakupu lub proponowaną kwotę czynszu najmu / dzierżawy
  • proponowany okres najmu / dzierżawy
  • sposób finansowania
  • proponowany termin zakupu lub w przypadku najmu / dzierżawy termin przejęcia nieruchomości
  • termin ważności oferty
  • informacje dotyczące osobowości prawnej oferenta: w przypadku osób prawnych - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wypis z ewidencji.

  Oferta powinna być zaadresowana w sposób następujący:

  Bank Millennium S.A.
  Millennium Park
  Zespół Nieruchomości DAI
  ul. Stanisława Żaryna 2A
  02-593 Warszawa
  OFERTA (dotyczy nieruchomości .....) - prosimy podać adres nieruchomości.

 2. Do wybranych oferentów zostanie przesłane pisemne zaproszenie do drugiego etapu negocjacji. Warunkiem uczestnictwa w tym etapie konkursu będzie wpłacenie wadium w terminie i wysokości podanej w wyżej wymienionym zaproszeniu.
 3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży w każdym czasie, w tym prawo do wydłużenia/skrócenia każdego z etapów sprzedaży lub/i wycofania danej nieruchomości ze sprzedaży, bez obowiązku podania przyczyn
 4. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.