Praktyki

Dostrzegamy potencjał w każdej postaci

Millennium Bankers – 
Twoja szansa na płatne 
i merytoryczne praktyki!

O programie

Program praktyk - Millennium Bankers skierowany jest do studentów III-V roku, którzy wiążą karierę zawodową z bankowością.

Jeśli jesteś komunikatywny/a i kreatywny/a, lubisz ambitne projekty, znasz język angielski i jesteś zdecydowany/a podjąć pracę w banku - to czekamy właśnie na Ciebie!


Dlaczego warto wziąć udział w naszych praktykach?

 • sprawdzisz swoje predyspozycje do pracy w określonym obszarze
 • otrzymasz zadania do samodzielnej realizacji
 • rozwiniesz  zawodowy potencjał
 • dostaniesz wynagrodzenie za praktykę
 • zyskasz szansę na zatrudnienie
   

Możesz odbyć praktykę w następujących obszarach:

 • analiza finansowa i ocena ryzyka
 • marketing
 • IT i zarządzanie procesami
 • bankowość przedsiębiorstw
   

Miejsce i czas trwania praktyki:

 • praktyki odbywają się w Centrali Banku w Warszawie oraz w Centrach Korporacyjnych na terenie całego kraju
 • trwają od 2 do 3 miesięcy
 • organizowane są przez cały rok, głównie latem
   

Kiedy i jak aplikować?

 • Wypełnij formularz CV
 • wpisz numer referencyjny: MB/obszar
 • wpisując numer referencyjny, koniecznie umieść nazwę obszaru, w którym poszukujesz praktyki
 • na Twoje zgłoszenie czekamy do 31 maja

Przebieg procesu rekrutacji dla kandydatów ubiegających się o praktykę.

APLIKACJA
Wypełnij aplikację dostępną na stronie internetowej.
W aplikacji wpisz numer referencyjny: MB/obszar (podaj nazwę preferowanego obszaru praktyki np. ryzyko).

1

Analiza Twojego CV i kontakt w przypadku pozytywnej oceny.

2

Wywiad telefoniczny i spotkanie rekrutacyjne z pracownikiem HR.

3

Rozmowa rekrutacyjna z opiekunem praktyki.

DECYZJA
Pozytywna lub negatywna decyzja przekazywana przez pracownika HR.
Proces rekrutacji może być modyfikowany w zależności od stanowiska, na które poszukujemy kandydata.

Obszary działalności

Wychodząc na przeciw Twoim różnorodnym zainteresowaniom, przygotowaliśmy krótką prezentację mającą na celu ułatwić Ci decyzję odnośnie kierunku rozwoju zawodowego. Proponujemy zapoznać się z charakterem pracy w poniżej zdefiniowanych obszarach i wybrać Twoje przyszłe miejsce pracy:


Analiza finansowa i ocena ryzyka

Obszary analizy finansowej i oceny ryzyka związane są między innymi z oceną zdolności kredytowej Klientów oraz tworzeniem i rozwojem systemów zarządzania ryzykiem.


Przykładowe jednostki:

 • Departament Decyzji Kredytowych Przedsiębiorstw
 • Departament Detalicznych Decyzji Kredytowych
 • Departament Ryzyka

Przykładowe zadania pracowników:

 • Analiza sytuacji finansowo-ekonomicznej Klientów oraz ocena ich zdolności kredytowej.
 • Przygotowywanie propozycji kredytowych.
 • Monitorowanie sytuacji finansowo-ekonomicznej Klientów.
 • Monitorowanie jakości portfela kredytowego i formułowanie rekomendacji odnośnie polityki kredytowej.


Marketing

Poszczególne jednostki z tego obszaru odpowiadają za przygotowywanie i wdrażanie polityki marketingowej w odniesieniu do marki Banku, komunikacji linii biznesowych, segmentów Klientów, produktów i usług Banku.


Przykładowe jednostki:

 • Departament Komunikacji Marketingowej
 • Departament Marketingu Bankowości Detalicznej
 • Departament Marketingu Bankowości Przedsiębiorstw

Przykładowe zadania pracowników:

 • Promocja produktów bankowych przy użyciu kanałów ATL i BTL.
 • Tworzenie i rozwój produktów.
 • Dbałość o pozytywny wizerunek Banku.
 • Przeprowadzanie analiz rynkowych i innych badań marketingowych.
 • Przedstawianie inicjatyw działań marketingowych. 
   

IT i zarządzanie procesami

W skład tak zdefiniowanego obszaru wchodzą jednostki odpowiedzialne za optymalizację procesów zachodzących w organizacji i ich automatyzację.


Przykładowe jednostki:

 • Departament Procesów
 • Departament Informatyki
 • Departament Rozwoju Aplikacji
 • Departament Bankowości Elektronicznej

Przykładowe zadania pracowników:

 • Analiza i optymalizacja procesów zachodzących w organizacji.
 • Analiza potrzeb wybranych jednostek organizacyjnych w zakresie informatyzacji procesów (analiza funkcjonalna).
 • Tworzenie, rozwijanie, monitorowanie działania i utrzymanie aplikacji informatycznych.
 • Rozwój aplikacji przy użyciu języka C# w technologii ASP.NET.
 • Projektowanie/modyfikowanie stron internetowych oraz procesów internetowych.

Bankowość przedsiębiorstw

Zadaniem pracowników obszaru bankowości przedsiębiorstw jest obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie między innymi: finansowania potrzeb, zarządzania gotówką, inwestowania środków i obsługi handlu zagranicznego. Najliczniejsza grupa pracowników tego obszaru odpowiada za sprzedaż i obsługę Klientów.


Przykładowe jednostki:

 • Departament Bankowości Przedsiębiorstw
 • Departament Faktoringu i Finansowania Handlu
 • Millennium Leasing (spółka w Grupie Kapitałowej Banku Millennium)

Przykładowe zadania pracowników:

 • Zapewnienie Klientom profesjonalnej obsługi.
 • Aktywna sprzedaż produktów finansowych.
 • Budowanie długotrwałych relacji z Klientami.
 • Prowadzenie prezentacji dla Klientów.
 • Prowadzenie szkoleń produktowych dla doradców.
 • Przygotowywanie analiz i raportów z funkcjonowania poszczególnych jednostek.

Wypowiedzi praktykantów

Mateusz
Student Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Praktykant w Departamencie Bezpieczeństwa i Ciągłości Biznesowej

Dzięki praktykom byłem w stanie usystematyzować swoją wiedzę. Widziałem jak wygląda praca w środowisku zawodowym i na czym powinienem się skupić podczas dalszej nauki. Pomimo dosyć jednoznacznej nazwy zespołu, IT Security, dostawałem zadania z całego zakresu IT zaczynając od wyłapywania oraz analizy złośliwego oprogramowania przez analizę ruchu sieciowego i wykonywanie testów penetracyjnych infrastruktury kończąc na drobnych smaczkach deweloperskich.


Monika
Studentka Uniwersytetu Warszawskiego
Praktykantka w Departamencie Procesów

Wakacyjne praktyki są możliwością nie tylko zdobycia doświadczenia w branży, którą jesteśmy zainteresowani, ale również okazją do poznania zupełnie nowych dziedzin, których istnienia kiedyś nie podejrzewaliśmy. Do tej pory nie byłam świadoma, że matematyka i zarządzanie tak dobrze się uzupełniają, a zarządzenie procesami jest tak dynamicznie rozwijająca się dziedziną – będę miała to na uwadze przy wyborze mojej przyszłej drogi zawodowej.


Szymon
Student Uniwersytetu Szczecińskiego
Praktykant w Departamencie Bankowości Przedsiębiorstw

Podczas praktyk wakacyjnych miałem okazję zapoznać się z różnego rodzaju dokumentacją finansową i zapoznałem się ze sposobem funkcjonowania departamentu odpowiedzialnego za obsługę przedsiębiorstw. Utwierdziłem się w przekonaniu, że praca w banku będzie moim celem zawodowym.


Krzysztof
Laureat programu „Grasz o Staż” Student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Praktykant w Departamencie Marketingu Bankowości Przedsiębiorstw

Największym wyzwaniem podczas praktyk było dla mnie właściwe zorganizowanie swojego czasu pracy. Różnorodność wykonywanych przeze mnie zadań wymagała niejednokrotnie ustalenia priorytetów działania w poszczególnych sytuacjach. To doświadczenie pozwoliło mi na rozwinięcie umiejętności organizacji własnej pracy, a także orientacji na konkretny cel.

Konkurs Grasz o staż

Wygraj praktykę w Banku Millennium w konkursie Grasz o staż. 


Bank Millennium od wielu lat jest fundatorem praktyk dla studentów i absolwentów w ogólnopolskim konkursie Grasz o staż organizowanym przez PWC oraz Gazetę Wyborczą.

W 2015 roku do 20. edycji konkursu zostało przygotowane nowe zadanie pt. "Bankowość przedsiębiorstw – produkty rozliczeniowe" z obszaru marketingu bankowości przedsiębiorstw. Zadanie polegało na przygotowaniu prezentacji (maksymalnie 15 slajdów) na temat wybranych produktów rozliczeniowych oferowanych przez Banki, które mają najistotniejszy wpływ na efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym po stronie przedsiębiorstwa.

Więcej informacji o naszym zadaniu znajdziesz na stronie:  www.grasz.pl

Zwycięzcą 20. edycji konkursu został Krzysztof Paradowski , który zrealizował praktyki w Departamencie Marketingu Bankowości Przedsiębiorstw w siedzibie Banku Millennium w Warszawie

Gratulujemy Zwycięzcy i życzymy wielu sukcesów zawodowych!