Wolontariat

Fundacja prowadzi program #słuchaMywspieraMY, w ramach którego przyznaje granty na realizację akcji społecznych przez pracowników banku

O programie

O programie

W IV kwartale 2021 roku Fundacja uruchomiła nową odsłonę wolontariatu pracowniczego pod nazwą #słuchaMYwspieraMY. Do konkursu #słuchaMYwspieraMY mogą być zgłaszane projekty, w które zaangażują się pracownicy Grupy Banku Millennium lub placówek partnerskich banku.

Celem programu #słuchaMYwspieraMY jest promocja i realizacja wolontariatu przez pracowników, szerzenie idei wolontariatu i długotrwały wpływ na los beneficjantów – jednostek i podmiotów oraz społeczności lokalnej – dla tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji w czasie pandemii.

Szanse na wygraną mają wszyscy pracownicy, którzy zaprojektują wolontariat i podejmą się jego realizacji. Liczy się nie tylko pomysł, ale także liczba wolontariuszy uczestniczących w projekcie i długotrwały wpływ akcji na życie społeczności lokalnej. Najważniejsze jest zaangażowanie w pomoc, czas spędzony na pomaganiu i własny wkład pracy wolontariuszy, także w promocję podjętych działań.

W ciągu 2 miesięcy od startu, dzięki pomysłom i zaangażowaniu pracowników pomoc trafiła do 2638 beneficjentów – placówek społecznych, oświatowych, fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych i osób fizycznych. Do tej pory w akcjach finansowanych z konkursu grantowego wzięło udział 740 wolontariuszy.

Program wolontariatu pracowniczego Fundacji Banku Millennium:
Projekt - Świetlica Akwarium

słuchaMYwspieraMY w czasie pandemii

Nasze różne inicjatywyInicjatywa dla osób w kryzysie bezdomności

„Malownicza” inicjatywa dla ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Gdańsku

Inicjatywa dla dzieci z zaburzeniami mowy, Fundacji „Mówi się”

Our People’23: Save the Planet – działamy dla planety