Wolontariat

Fundacja prowadzi program #słuchaMywspieraMY, w ramach którego przyznaje granty na realizację akcji społecznych przez pracowników banku

O programie

O programie

W IV kwartale 2021 roku Fundacja uruchomiła nową odsłonę wolontariatu pracowniczego pod nazwą #słuchaMYwspieraMY. Do konkursu #słuchaMYwspieraMY zgłaszane były projekty, w które angażowali się pracownicy Grupy Banku Millennium lub placówek partnerskich banku.

Celem programu #słuchaMYwspieraMY była promocja i realizacja wolontariatu przez pracowników, szerzenie idei wolontariatu i długotrwały wpływ na los beneficjantów – jednostek i podmiotów oraz społeczność lokalną – dla tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji w czasie pandemii.

Uczestnicy, którzy podjęli się realizacji przeprowadzili projekty charakteryzujące się długotrwałym wpływem na życie lokalnej społeczności, zaangażowaniem w pomoc beneficjentom i przede wszystkim ogromnym wkładem pracy wolontariuszy.

Program wolontariatu pracowniczego Fundacji Banku Millennium:
Projekt - Świetlica Akwarium

Inicjatywa dla osób w kryzysie bezdomności

„Malownicza” inicjatywa dla ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Gdańsku