Wolontariat

Fundacja prowadzi program Millantrop, w ramach którego przyznaje granty na realizację akcji społecznych przez pracowników banku

O programie

O programie

Fundacja prowadzi program Millantrop, w ramach którego, w drodze konkursu, przyznaje granty na realizację akcji społecznych przez pracowników banku.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące edukacji finansowej, rozwoju przedsiębiorczości, projektów międzypokoleniowych oraz projektów dla dzieci i młodzieży, wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ochrony środowiska. Największe szanse na wygraną mają te akcje, w które zaangażuje się wielu wolontariuszy, z których skorzysta największa liczba odbiorców i które będą miały długotrwały wpływ na życie społeczności lokalnej.

Do tej pory w akcjach finansowanych z konkursu grantowego wzięło udział prawie 600 wolontariuszy.

Program wolontariatu pracowniczego Fundacji Banku Millennium:
Projekt - Świetlica Akwarium