OurPeople’23: Save the Planet

Akcja sportowo-wolontariacka pracowników Grupy Banku Millennium, której przyświeca jeden cel: ochrona Planety.

Our People’23: Save the Planet

Our People’23: Save the Planet

O programie

Our People’23: Save the Planet to akcja, która łączy w sobie cele sportowe z charytatywnymi. Inicjatywa wspiera nasze zdrowie i otaczające nas środowisko naturalne. We wspólnej akcji pracownicy-sportowcy oraz pracownicy-wolontariusze dążą do jednego celu – ochrony Planety i ochrony środowiska.

W sportowej części akcji udział wzięło ponad 1 500 pracowników Grupy Banku Millennium. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu w różnego rodzaju sportowe aktywności, udało się osiągnąć założony cel – przekazanie Fundacji 250 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizację i promocje działań ekowolontariatu.

Głównym celem ekowolontariatu jest realizacja ekoinicjatyw przez naszych wspaniałych pracowników-wolontariuszy. W zgłoszonych projektach nie brakuje kreatywności, różnorodności, a także zaangażowania nie tylko zespołu projektowego, ale również lokalnej społeczności. Wspólnymi siłami przekazujemy ekowartości dalej, gdyż troska o naszą cudowną Planetę jest dla nas misją, która przyświeca nam od początku realizacji projektu.

Our People’23: Save the Planet – działamy dla planety