Darowizny

Środki na realizację celów zapisanych w statucie Fundacji Banku Millennium pochodzą z rzeczowych i gotówkowych darowizn, spadków, zapisów i innych nieodpłatnych przysporzeń. Fundacja przeznacza je w całości na działalność statutową. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Fundacja zachęca do korzystania z przewidzianych w prawie możliwości dotowania jej działalności w postaci przekazywania dobrowolnych darowizn.

Wolontariat

Wolontariat, zgodnie z przyjętą definicją, jest dobrowolnym, bezpłatnym świadczeniem pracy na rzecz innych lub całego społeczeństwa wykraczającym poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Jest to też dzisiaj jedna z najpopularniejszych na świecie form aktywności społecznej, charakterystyczna dla rozwiniętych społeczeństw, których członkowie rozumieją sens pomocy słabszym i potrzebującym.

Istotą wolontariatu jest aktywność własna poszczególnych osób czy grup. Fundacja Banku Millennium uznaje tworzenie możliwości realizacji działań w ramach wolontariatu pracowników Grupy Banku Millennium za jeden ze swoich głównych celów.

Fundacja zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania propozycji działań wolontariackich, oferując tym inicjatywom pomoc merytoryczną, organizacyjną oraz techniczne finansowanie, a także zaprasza do udziału w projektach organizowanych przez fundację.

Współpraca

Fundacja Banku Millennium realizuje programy własne oraz programy i projekty we współpracy z osobami fizycznymi, fundacjami, instytucjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami. Fundacja jest otwarta i zaprasza do współpracy, której zakres stanowią przyjęte przez fundację jej cele działania.

Kontakt

Fundacja Banku Millennium

ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Formularz kontaktowy