Raporty ESG

Bank Millennium, począwszy od roku 2006, publikuje corocznie raport społeczny. Zawiera on opis kluczowych aspektów wpływu Banku na zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy w odniesieniu do głównych grup Interesariuszy: Klientów, Pracowników, Akcjonariuszy, Partnerów Biznesowych, Społeczeństwa oraz Środowiska Naturalnego.

Od roku 2011 prezentowany zakres informacji i struktura raportu spełnia kryteria przewidziane dla raportowania zgodnego ze standardami GRI.

Raport ESG za rok 2023

Raport poświadczający za rok 2023

Raport ESG za rok 2022

Raport poświadczający za rok 2022

Raport finansowy i ESG za rok 2022 (on-line)

Raport finansowy i ESG za rok 2021 (on-line)

Raport finansowy i społeczny za rok 2020 (on-line)

Raport finansowy i społeczny za rok 2019 (on-line)

Raport finansowy i społeczny za rok 2018 (on-line)

Raport finansowy i społeczny za rok 2017 (on-line)

Raport finansowy i społeczny za rok 2016 (on-line)

Odpowiedzialny Biznes 2015 (on-line)

Odpowiedzialny Biznes 2014 (on-line)

Odpowiedzialny Biznes 2013 (on-line)

Prezentacje

Zasady ESG

Kodeks Etyczny Grupy Banku Millennium

Kodeks Etyczny Grupy Banku Millennium  obowiązuje wszystkich Pracowników i jest zbiorem zasad etycznego zachowania się w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Opis systemu kontroli wewnętrznej Banku Millennium S.A.

Dokument opisuje system kontroli wewnętrznej Banku Millennium S.A

Poradnik ekologiczny PRO ECO

Poradnik ekologiczny PRO ECO prezentuje wiele konkretnych rad dotyczących zasad dbania o środowisko naturalne w biurze i w domu.