Zarządzanie zużywanymi zasobami

Bank zarządza zużywanymi zasobami w sposób zrównoważony poprzez:

Racjonalną gospodarkę zakupionymi materiałami

Ograniczaniu zużycia materiałów biurowych służy wprowadzenie limitów na zamawianie materiałów plastikowych i papierowych, monitoring ilości drukowanych dokumentów, wprowadzenie opcji dwustronnego wydruku, skanowania i wysyłania dokumentów w formie elektronicznej oraz ograniczanie liczby wydrukowanych dokumentów przekazywanych Klientom.

Ponowne wykorzystanie posiadanych zasobów pozwala natomiast na zmniejszenie ilości zakupionego wyposażenia meblowego, urządzeń własnych (niszczarki, liczarki) i materiałów biurowych (np. tonery, wieszaki, taśmy barwiące).

Kontrolę gospodarki odpadami

Odpady papierowe, metalowe, drewniane, plastikowe, szklane i elektroniczne powstałe w wyniku prowadzenia działalności operacyjnej Banku, przekazywane są do recyklingu lub utylizacji specjalistycznej firmie, z którą Bank ma podpisaną umowę. 92% przekazanych odpadów jest poddawanych recyklingowi.

Monitorowanie zużycia energii, wody i paliw

W oparciu o analizę zużycia wody, energii i paliw, podejmowane są działania redukcyjne, takie jak: zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia, automatyczne wyłączanie świateł i paneli reklamowych w budynkach Banku oraz wdrożenie systemu monitorowania zużycia energii dla infrastruktury komputerowej.

Ograniczeniu zużycia paliw służy rozbudowanie systemu szkoleń e-lerningowych, które zastąpiły klasyczne szkolenia związane z koniecznością dojazdu pracowników.

Proekologiczne rozwiązania

Obszar zakupów centralnych - wykorzystanie oprogramowania, które pozwala na określanie limitu ilości zamówień materiałów biurowych i weryfikację potrzeb użytkowników.

Obszar HR - dzięki wykorzystaniu intranetu do komunikacji pomiędzy indywidualnym pracownikiem a Departamentem Kadr, wyeliminowano obieg niemal wszystkich papierowych dokumentów w obszarze HR.

Green IT - wprowadzenie rozwiązań technologicznych przyjaznych naturze, np. system kontroli drukowania Equitrac, system zarządzania zużyciem energii przez komputery - Verdiem czy też system Right Fax służący do obsługiwania faksów za pomącą poczty elektronicznej. Rozwiązania te pozwalają na znaczne ograniczenie zużycia energii i materiałów biurowych.

Eko produkty i usługi

Bank Millennium posiada w swojej ofercie proekologiczne produkty i usługi:

Karta WWF Millennium MasterCard

Bank przekazuje na konto organizacji ekologicznej - WWF Polska połowę opłaty rocznej za kartę oraz określony procent od wartości każdej transakcji bezgotówkowej dokonanej kartą.

"Zielone" fundusze inwestycyjne

Inwestują w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność związaną z energetyką, ochroną zdrowia oraz ochroną środowiska naturalnego.

Wyciągi elektroniczne

Wyciąg elektroniczny jest zakładany domyślnie dla każdego nowego Klienta otwierającego rachunek bieżący w Banku.

Dla Klientów otrzymujących wyciągi papierowe stworzono powitalną stronę pop-up. Pojawia się ona po zalogowaniu do systemu transakcyjnego i pozwala na natychmiastowe zdefiniowanie wyciągów elektronicznych.

Program finansowania rozwoju energii zrównoważonej w Polsce PolSEFF

W jego ramach przedsiębiorcy otrzymują finansowanie na wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu energooszczędnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii.

Kryteria środowiskowe w procesie finansowania projektów

Klienci Bankowości Korporacyjnej zobowiązani są do nie wykorzystania uzyskanego kredytu w jakikolwiek sposób dotyczący działań wymienionych na Liście Wyłączeń Środowiskowych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (w tym np. produkcję lub handel substancjami niszczącymi warstwę ozonową czy też handel dziką fauną i florą i ich produktami) oraz do uzyskiwania i posiadania wszystkich niezbędnych zezwoleń dotyczących ochrony środowiska w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Akcje edukacyjne

Ekoogiczne akcje edukacyjne

Klienci i Pracownicy Banku są zachęcani do udziału w takich wydarzeniach ekologicznych jak: "Godzina dla Ziemi" czy "ECCO Walkathon". Cyklicznie prowadzone są również szkolenia e-learningowe dla Pracowników promujące ekologiczne zachowania w biurze, w domu i w podróży.

Więcej informacji: Raport "Odpowiedzialny Biznes"