Programy społeczne

Nikifory

Bank Millennium jest stałym partnerem Fundacji „Wspólna Droga" przy realizacji programu społecznego „Nikifory", którego celem jest pokonywanie izolacji osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez rozwój i promocję ich aktywności twórczej.

W ramach realizacji tego programu odbyły się następujące działania:

  • wystawa prac artystów niepełnosprawnych w siedzibie Centrali Banku w Warszawie połączona z aukcją intranetową;
  • wolontariaty, podczas których Pracownicy wsparli Fundację przy organizacji konkursu plastycznego „Świat Nikiforów" oraz uczestniczyli w warsztatach wraz z niepełnosprawnymi artystami;
  • biegi charytatywne z których dochód został przekazany na rzecz rozwoju programu;
  • uroczysta Gala Fundacji „Wspólna Droga" i rozdanie laureatom konkursu „Świat Nikiforów" nagród ufundowanych przez Bank Millennium.

Programy edukacyjne

Programy dla studentów

Programy edukacyjne skierowane są do studentów, którzy w ramach projektu "Come and Grow with us" mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego. Bank oferuje również praktyki, organizuje konkursy, szkolenia i warsztaty, a także daje szansę sprawdzenia swoich możliwości w Programie Rozwoju Kompetencji Menedżerskich "People Grow".

Promocja kultury

Bank we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i instytucjami państwowymi realizuje wieloletnie programy w obszarze kultury.

Szczegółowe informacje na temat projektów kulturalnych znajdują się w sekcji Programy sponsorskie oraz w raporcie "Odpowiedzialny Biznes".

Działania charytatywne

Współpraca z fundacjami

Bank wspiera realizację programów społecznych wybranych organizacji. Beneficjentami tych działań byli m.in.: Stowarzyszenie AIESEC, Fundacja "Okularnicy" im. Agnieszki Osieckiej, Fundacja Kultury Polskiej, Fundacja „Serce dziecka", Forum Dialogu Gdański AREOPAG oraz Fundacja WWF Polska.

Akcje charytatywne

Pracownicy Banku cyklicznie biorą udział w akcjach charytatywnych, takich jak „Godzina dla Ziemi" WWF, „Eco Walkathon" oraz biegach charytatywnych jako Drużyna Fundacji "Wspólna Droga".

Wiele akcji realizowanych jest także z inicjatywy samych Pracowników. Wśród nich można wymienić zbiórki darów dla Dzieci z Domów Dziecka, zbiórkę używanych telefonów komórkowych czy też plastikowych nakrętek. Dochód ze sprzedaży zebranych przedmiotów przekazywany jest na wsparcie podopiecznych instytucji współpracujących z Bankiem.

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy jest elementem realizowanego przez Bank Millennium i Fundację "Wspólna Droga" projektu społecznego "Nikifory", którego głównym celem jest rozwijanie zdolności artystycznych osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Bankowi wolontariusze wspierają Fundację przy realizacji projektu oraz wraz z osobami niepełnosprawnymi uczestniczą w warsztatach artystycznych.

Więcej informacji: Raport "Odpowiedzialny Biznes"