Leasing daje swobodę

Autor: Marcin Balicki, Prezes Zarządu Millennium Leasing

Branża meblarska to około 25 tys. firm, stanowiących jeden z ważniejszych elementów polskiej gospodarki. Od kilku lat dynamika wzrostu produkcji w tym sektorze wynosi ok. 8 procent w skali roku i jest wyższa niż dynamika wzrostu PKB. Rosną w branży inwestycje w technologie zwiększające zdolności produkcyjne oraz nakłady na innowacje.

Największą i najbardziej rozproszoną grupę w tym sektorze stanowią małe przedsiębiorstwa. Potrzebują one prostego finansowania, zapewniającego szybki zakup maszyn i urządzeń do obróbki drewna. Leasing spełnia te oczekiwania, a dodatkowo przedsiębiorcy korzystają z pomocy firmy leasingowej w kontraktowaniu zakupów maszyn oraz negocjowaniu szczegółowych zapisów umowy w zakresie warunków dostawy, płatności czy też odpowiedzialności dostawcy.

Małe firmy meblarskie korzystają często z rozwiązań wspierających rozwój biznesu, takich jak leasing z funduszem poręczeniowym, ułatwiający dostęp do kapitału dzięki finansowaniu zakupu maszyn przy niskim udziale własnym oraz przy braku odpowiednio długiej historii kredytowej. Chętnie decydują się też na Leasing Eko Energia, finansujący inwestycje przyczyniające się do zmniejszenia zużycia energii. W ramach tego programu klienci uzyskują premię inwestycyjną na zakończenie umowy leasingu. Jej wysokość zależy od długości umowy oraz terminowości w spłacie zobowiązań klienta.

Większe firmy, realizujące inwestycje w tzw. procesie ciągłym, w których terminy dostaw maszyn rozciągnięte są w czasie, korzystają z atrakcyjnego dla nich limitu finansowania czyli 12-miesięcznej gwarancji dostępności środków finansowych do realizacji planów inwestycyjnych, w ustalonej wcześniej strukturze. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma ma swobodę podpisywania kontraktów na świadczenie usług, bez obawy o ich sfinansowanie, możliwość szybkiego zakupu maszyn w trakcie trwania limitu oraz ich terminowej wymiany.

Komentarz opublikowany 2.11.2016r. w Rzeczpospolitej