eurobank i Bank Millennium łączą siły

Sprawdź, co zmieni się już wkrótce

Najważniejsze zmiany


Trwa proces łączenia eurobanku i Banku Millennium.
Połączenie banków nie ma żadnego wpływu na zawarte przez Ciebie umowy.

Co się stanie z Twoim kontem w eurobanku?

Wszystkie Twoje środki, produkty i usługi zostaną przeniesione do Banku Millennium na dotychczasowych warunkach. Po połączeniu banków będziesz mógł korzystać z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej Banku Millennium.

Co się stanie z placówkami eurobanku?

Wszystkie placówki eurobanku przekształcą się w oddziały Banku Millennium. Dzięki temu zyskasz dostęp do większej liczby placówek. Po zmianie powiększy się również sieć bankomatów i wpłatomatów.

Kalendarium

 • Do 8 listopada 2019 r.

  Będziemy na bieżąco informować Cię o szczegółach zbliżającej się przerwy technicznej. Zachęcamy do sprawdzenia salda, wykonania ważnych przelewów i sfinalizowania zakupów online.

 • Przerwa techniczna
  8-11 listopada 2019 r.

  W tym czasie będziemy pracować nad połączeniem banków. Z powodu prac serwisowych w obu bankach niedostępna będzie m.in. bankowość internetowa i aplikacja mobilna.

 • Po zakończeniu prac serwisowych

  Wszystkie Twoje środki, produkty i usługi z eurobanku będą przeniesione do Banku Millennium. Będziesz mógł korzystać z większej liczby oddziałów, bankomatów i wpłatomatów oraz z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej Banku Millennium.

Jesteś Klientem zarówno eurobanku, jak i Banku Millennium?
alt
Co to oznacza dla Ciebie?
 • produkty i usługi z eurobanku zostaną przeniesione do Banku Millennium
 • logowanie do Millenetu i aplikacji pozostanie dla Ciebie bez zmian
 • do bankowości internetowej Banku Millennium zalogujesz się za pomocą MilleKodu, jak również identyfikatora eurobanku

Aby proces przeniesienia Twoich rachunków i środków przebiegł prawidłowo, upewnij się, że w obu bankach masz poprawne dane. Sprawdź, czy masz:
 • zgodny adres zamieszkania
 • aktualny dokument tożsamości
 • aktualny numer telefonu do H@seł SMS i autoryzacji transakcji


Jeśli Twoje dane nie są aktualne, zadbaj o ich aktualizację przed 8 listopada 2019 r.

Zobacz, co jeszcze oferuje bankowość internetowa i aplikacja mobilna

Millenet

 • nowoczesny system transakcyjny
 • Manager Finansów
 • MilleUrząd
 • wsparcie konsultantów 24/7

Aplikacja mobilna

 • sprawdzanie stanu konta
 • płatności BLIK
 • natychmiastowe przelewy na numer telefonu
 • wypłaty z bankomatów i wpłaty do wpłatomatów
 • korzystanie z ofert dostępnych jedynie w aplikacji mobilnej

Dodatkowe informacje

 • numery rachunków osobistych, oszczędnościowych, lokat terminowych, kart debetowych i kredytowych
 • kody PIN kart debetowych i kredytowych
 • terminy i odnawialność produktów oszczędnościowych (lokat i rachunków oszczędnościowych)
 • numery rachunków i harmonogramy spłat kredytów i pożyczek gotówkowych, kredytów ratalnych i kredytów hipotecznych udzielonych w złotych
 • limity kredytowe w koncie osobistym – utrzymany zostaje 10-dniowy okres bezodsetkowy
 • termin spłaty i generowania zestawień transakcji oraz długość okresu bezodsetkowego kart kredytowych
 • opłaty i prowizje – połączenie banków nie wpłynie na ich wysokość
 • identyfikatory (loginy) do serwisów bankowości internetowej
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej świadczonej w ramach już zawartych umów
 • program premiowy Codziennie Zyskuję dla dotychczasowych uczestników

Pytania i odpowiedzi

Pytania ogólne


  • Od 1 października 2019 r. stroną wszystkich umów zawartych przez Euro Bank S.A. stanie się Bank Millennium S.A. Zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga od Klientów dopełnienia żadnych formalności.Bank Millennium S.A. zostanie też nowym administratorem danych osobowych Klientów Euro Bank S.A.
  • 8-11 listopada 2019 r. nastąpi przerwa techniczna w dostępie do serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej eurobanku, poprzedzająca ich wyłączenie.Uprzejmie prosimy o zlecenie planowanych na ten czas operacji we wcześniejszym terminie.
  • 11 listopada 2019 r. połączymy systemy informatyczne eurobanku i Banku Millennium. Od tego dnia Klienci eurobanku będą mogli korzystać z obsługi w placówkach obu banków oraz nowej bankowości internetowej i aplikacji mobilnej Banku Millennium.

 • Do połączenia banków nie musisz się specjalnie przygotowywać. Osobom, które korzystają z bankowości elektronicznej eurobanku, wystarczy komputer lub smartfon z dostępem do Internetu. Następnie po zalogowaniu do sytemu internetowego eurobanku będzie można dokonać prostej aktywacji systemu internetowego Banku Millennium – Millenetu. Aktywacji można dokonać przez stronę internetową, telefonicznie lub w placówce. Osoby bez dostępu do Internetu lub niekorzystające z bankowości elektronicznej eurobanku po połączeniu banków po 11 listopada 2019 r. powinny udać się do placówki Banku Millennium.


 • Zmiany Regulaminów mają na celu ujednolicenie i dostosowanie regulacji eurobanku do rozwiązań systemowych Banku Millennium. Dzięki temu zapewnimy ciągłość dostępu do usług bankowych, po połączeniu planowanym na 11 listopada 2019 roku.


 • UkryjZobacz pozostałe pytania

KONTA I KARTY PŁATNICZE

KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY


 • Polecenia zapłaty i stałe zlecenia przelewów do rachunków oszczędnościowych nie zostaną przeniesione do Banku Millennium.

  Od dnia 11 listopada 2019 r. niektóre funkcje dla rachunków oszczędnościowych nie będą dostępne - od tego dnia zlecenia stałe oraz polecenia zapłaty nie będą realizowane z rachunku oszczędnościowego. Usługi te możesz realizować z kont osobistych.


 • Rachunki oszczędnościowe założone przed dniem 11 listopada 2019 r. zostaną przeniesione i będę prowadzone przez Bank Millennium. Twoje rachunki oszczędnościowe zachowają te same numery kont oraz nazwy. Z rachunku oszczędnościowego będziesz mógł przelewać środki wyłącznie na powiązane konto osobiste (przelew wewnętrzny). W danym miesiącu kalendarzowym będziesz mógł zrealizować 6 bezpłatnych przelewów wewnętrznych na konto osobiste. Nie będzie możliwości ustanowienia zlecenia stałego i poleceń zapłaty z rachunku oszczędnościowego oraz wykonywania przelewów na rachunki zewnętrzne.


 • Nie. Twoje rachunki oszczędnościowe zachowają te same numery kont oraz nazwy.


 • UkryjZobacz pozostałe pytania

KREDYTY I KARTY KREDYTOWE

INWESTYCJE I UBEZPIECZENIA

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I MOBILNA

PLACÓWKI I OBSŁUGA