Połączyliśmy siły z eurobankiem

Sprawdź szczegóły

Najważniejsze zmiany


Połączenie banków nie ma żadnego wpływu na zawarte przez Ciebie umowy

Co się stanie z Twoim kontem w eurobanku?

Wszystkie Twoje środki, produkty i usługi zostaną przeniesione do Banku Millennium na dotychczasowych warunkach. Po połączeniu banków będziesz mógł korzystać z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej Banku Millennium.

Co się stanie z placówkami eurobanku?

Wszystkie placówki eurobanku przekształcą się w oddziały Banku Millennium. Dzięki temu zyskasz dostęp do większej liczby placówek. Po zmianie powiększy się również sieć bankomatów i wpłatomatów.

Aktywacja Millenetu
aktywacja
Dla Klientów eurobanku

Jeśli korzystasz z autoryzacji mobilnej lub tokena gsm, nie usuwaj na razie aplikacji mobilnej eurobanku – będzie ona potrzebna do aktywacji dostępu do Millenetu. Jeśli już ją usunąłeś, przygotuj swój identyfikator (znajdziesz go w umowie) i skontaktuj się z infolinią lub oddziałem.

 • Zaloguj się do bankowości internetowej eurobanku (online.eurobank.pllink otwiera się w nowym oknie) przy użyciu dotychczasowego identyfikatora, hasła oraz hasła SMS lub mobilnej autoryzacji. Jeśli nie pamiętasz identyfikatora lub hasła, udaj się do oddziału.
 • Zobaczysz ekran powitalny i w jednym prostym kroku zostaniesz przeprowadzony przez proces aktywacji.
 • Podczas aktywacji Millenetu poznasz 8-cyfrowy MilleKod – zachowaj go, ustalisz hasło (H@sło 1) do logowania do Millenetu oraz TeleMillennium. Od teraz do zalogowania będziesz potrzebować MilleKodu lub identyfikatora eurobanku (nadany przez Ciebie alias nie pozwoli na zalogowanie się do systemu) oraz nowo ustalonego H@sła 1.
 • Dodatkowo w celach bezpieczeństwa system poprosi Cię o podanie wybranych znaków z Twojego numeru PESEL lub numeru dowodu osobistego / paszportu. Potwierdzisz wszystko H@słem SMS wysłanym na Twój numer telefonu zarejestrowany w Banku.
 • Millenet jest już aktywny i masz dostęp do swoich produktów. Żeby korzystać z niego w pełni (m.in. wykonywać przelewy), wyloguj się i zaloguj ponownie.
 • Aby zalogować się do serwisu internetowego Banku Millennium, wejdź na stronę Banku, kliknij przycisk Logowanie, a następnie:
  • w polu MilleKod wpisz dotychczasowy 9-cyfrowy identyfikator eurobanku (nie własny alias) lub MilleKod,
  • wpisz 8-cyfrowe hasło utworzone podczas aktywacji dostępu do bankowości elektronicznej,
  • uzupełnij wybrane znaki z PESELI lub numeru dowodu osobistego / paszportu.

Dla Klientów zarówno eurobanku, jak i Banku Millennium
 • Na stronie Banku Millennium zaloguj się na swoje konto za pomocą MilleKodu lub identyfikatora eurobanku oraz H@sła 1.
 • Po zalogowaniu zobaczysz swoje produkty i usługi z eurobanku w bankowości elektronicznej Banku Millennium. Od tej pory możesz korzystać z nich zarówno w Millenecie, jak i aplikacji mobilnej.


Aktywacja aplikacji mobilnej
alt
Dla Klientów eurobanku
 • po 11 listopada 2019 r. aktywuj dostęp do bankowości internetowej Banku Millennium (Millenetu) i utwórz hasło, które będzie potrzebne do aktywacji aplikacji mobilnej Banku Millennium
 • w polu MilleKod wpisz dotychczasowy 9-cyfrowy identyfikator eurobanku (nie własny alias) lub MilleKod
 • w polu hasło wpisz 8-cyfrowe hasło utworzone podczas aktywacji dostępu do bankowości elektronicznej
 • podaj jednorazowe H@sło SMS, które otrzymasz
 • ustal PIN do logowania do aplikacji

Dla Klientów zarówno eurobanku, jak i Banku Millennium
 • jeśli masz zainstalowaną aplikację mobilną Banku Millennium, po 11 listopada 2019 r. możesz się zalogować do niej w standardowy sposób i korzystać z niej jak dotychczas; znajdziesz w niej również przeniesione produkty z eurobanku
 • jeśli nie masz aplikacji mobilnej możesz ją pobrać i aktywować


Jak logować się do swojego konta po aktywacji dostępu do bankowości elektronicznej Banku Millennium?
alt
Aby zalogować się do bankowości internetowej (Millenetu):
 • w polu MilleKod wpisz dotychczasowy 9-cyfrowy identyfikator eurobanku (nie własny alias) lub MilleKod
 • wpisz 8-cyfrowe hasło utworzone podczas aktywacji dostępu do bankowości elektronicznej
 • uzupełnij wybrane znaki z PESELU lub numeru dowodu osobistego / paszportu
 • co 90 dni poprosimy Cię o dodatkowe uwierzytelnienie H@słem SMS lub Autoryzacją Mobilną, którą możesz aktywować po zainstalowaniu aplikacji

Aby zalogować się do aplikacji mobilnej Banku Millennium, wystarczy:
 • PIN lub odcisk palca, będzie też możliwe wykorzystanie usługi FaceID, dostępnej dla niektórych urządzeń


Jesteś Klientem zarówno eurobanku, jak i Banku Millennium?
alt
Co to oznacza dla Ciebie?
 • produkty i usługi z eurobanku zostaną przeniesione do Banku Millennium
 • logowanie do Millenetu i aplikacji pozostanie dla Ciebie bez zmian

Aby proces przeniesienia Twoich rachunków i środków przebiegł prawidłowo, upewnij się, że w obu bankach masz poprawne dane. Sprawdź, czy masz:
 • zgodny adres zamieszkania
 • aktualny dokument tożsamości
 • aktualny numer telefonu do H@seł SMS i autoryzacji transakcji


Jeśli Twoje dane nie są aktualne, zadbaj o ich aktualizację przed 8 listopada 2019 r.

Zobacz, co jeszcze oferuje bankowość internetowa i aplikacja mobilna

Millenet

 • nowoczesny system transakcyjny
 • Manager Finansów
 • MilleUrząd
 • wsparcie konsultantów 24/7

Aplikacja mobilna

 • sprawdzanie stanu konta
 • płatności BLIK
 • natychmiastowe przelewy na numer telefonu
 • wypłaty z bankomatów i wpłaty do wpłatomatów
 • korzystanie z ofert dostępnych jedynie w aplikacji mobilnej

Dodatkowe informacje

 • numery rachunków osobistych, oszczędnościowych, lokat terminowych, kart debetowych i kredytowych
 • kody PIN kart debetowych i kredytowych
 • terminy i odnawialność produktów oszczędnościowych (lokat i rachunków oszczędnościowych)
 • numery rachunków i harmonogramy spłat kredytów i pożyczek gotówkowych, kredytów ratalnych i kredytów hipotecznych udzielonych w złotych
 • limity kredytowe w koncie osobistym – utrzymany zostaje 10-dniowy okres bezodsetkowy
 • termin spłaty i generowania zestawień transakcji oraz długość okresu bezodsetkowego kart kredytowych
 • opłaty i prowizje – połączenie banków nie wpłynie na ich wysokość
 • identyfikatory (loginy) do serwisów bankowości internetowej
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej świadczonej w ramach już zawartych umów
 • program premiowy Codziennie Zyskuję dla dotychczasowych uczestników

Informacje o bezpieczeństwie


Wprowadzamy kilka zmian, aby jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych, środków i wykonywanych transakcjix
Zapoznaj się z poniższymi informacjami i zasadami:
 • Ze względów bezpieczeństwa od 8 listopada 2019 r. nie będziesz otrzymywać już od nas wiadomości e-mail. Zamiast wiadomości e-mail będziemy wysyłać wiadomości dostępne po zalogowaniu do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej. W przypadku otrzymania podejrzanego e-maila nie odpowiadaj na niego, nie otwieraj żadnych załączników ani linków, tylko niezwłocznie poinformuj Bank.
 • Wiadomości SMS nie będą zawierały żadnych linków, w tym przekierowujących do logowania na stronie banku, z prośbą o podanie jakichkolwiek poufnych informacji (PESEL, PIN itp.) lub zachęcających do pobrania aplikacji, aktualizacji czy też certyfikatów bezpieczeństwa.
 • Od 8 listopada 2019 r. zmieni się również sposób dostarczania wyciągów bankowych. Nie będą one już wysyłane na adres e-mail. Będą dostępne w wygodnej formie w bankowości elektronicznej lub wysyłane tradycyjną pocztą na adres korespondencyjny. Jeśli chcesz mieć do nich wygodny dostęp online, po 11 listopada 2019 r. wybierz tę opcję podczas aktywacji bankowości elektronicznej Banku Millennium, zadzwoń na infolinię Banku lub udaj się do najbliższego oddziału.


x

x
O czym jeszcze warto pamiętać:
 • Zawsze czytaj uważnie treść SMS-ów zawierających dane do autoryzacji transakcji. Zwróć szczególną uwagę na poprawność numeru rachunku, kwoty oraz typu transakcji. Nie potwierdzaj nieznanych transakcji ani nie aktywuj aplikacji na urządzeniu, które nie należy do Ciebie.
 • Bądź czujny, kiedy Twój znajomy za pośrednictwem komunikatorów społecznościowych zwraca się do Ciebie z prośbą o podanie kodu BLIK lub przesyła do Ciebie link z prośbą o dokonanie płatności – to wcale nie musi być osoba, którą znasz.
 • Jeśli otrzymasz jakiekolwiek wezwanie do zapłaty (nawet jeśli potencjalnie może Ciebie dotyczyć), skontaktuj się z jego nadawcą w celu potwierdzenia. Jeśli masz wątpliwości, zgłaszaj je bezpośrednio do Banku. Nigdy nie loguj się do bankowości elektronicznej za pomocą otrzymanych linków. Jeśli chcesz wykonać przelew, zrealizuj go po wpisaniu adresu internetowego Banku w oknie przeglądarki.
 • Nigdy nie prosimy o podanie pełnego numeru karty ani kodu CCV/CVV umieszczonego na jej odwrocie. Jeśli ktoś w imieniu Banku prosi Cię o podanie takich danych, odmów i zadzwoń na infolinię pod numer (+48) 22 598 40 40 lub 801 331 331 (koszt połączenia wg taryfy operatora).

  Jednocześnie zachęcamy do zachowania szczególnej ostrożności przy przekazywaniu informacji poufnych (takich jak np. numer karty) przez telefon czy internet, w tym media społecznościowe. Chroń swój numer karty i dane pozwalające na dokonanie transakcji (numer PIN, kod CVV, data ważności karty), tak aby nie trafiły one do niepowołanych osób.

  Jeśli masz podejrzenia, że doszło do utraty danych karty, niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem przez infolinię lub udaj się do najbliższego oddziału.

Poznaj 10 zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z bankowości internetowejPytania i odpowiedzi

Pytania ogólne


  • Od 1 października 2019 r. stroną wszystkich umów zawartych przez Euro Bank S.A. stanie się Bank Millennium S.A. Zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga od Klientów dopełnienia żadnych formalności.Bank Millennium S.A. zostanie też nowym administratorem danych osobowych Klientów Euro Bank S.A.
  • 8-11 listopada 2019 r. nastąpi przerwa techniczna w dostępie do serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej eurobanku, poprzedzająca ich wyłączenie.Uprzejmie prosimy o zlecenie planowanych na ten czas operacji we wcześniejszym terminie.
  • 11 listopada 2019 r. połączymy systemy informatyczne eurobanku i Banku Millennium. Od tego dnia Klienci eurobanku będą mogli korzystać z obsługi w placówkach obu banków oraz nowej bankowości internetowej i aplikacji mobilnej Banku Millennium.

 • Do połączenia banków nie musisz się specjalnie przygotowywać. Osobom, które korzystają z bankowości elektronicznej eurobanku, wystarczy komputer lub smartfon z dostępem do Internetu. Następnie po zalogowaniu do sytemu internetowego eurobanku będzie można dokonać prostej aktywacji systemu internetowego Banku Millennium – Millenetu. Aktywacji można dokonać przez stronę internetową, telefonicznie lub w placówce. Osoby bez dostępu do Internetu lub niekorzystające z bankowości elektronicznej eurobanku po połączeniu banków po 11 listopada 2019 r. powinny udać się do placówki Banku Millennium.


 • Zmiany Regulaminów mają na celu ujednolicenie i dostosowanie regulacji eurobanku do rozwiązań systemowych Banku Millennium. Dzięki temu zapewnimy ciągłość dostępu do usług bankowych, po połączeniu planowanym na 11 listopada 2019 roku.


 • UkryjZobacz pozostałe pytania

KONTA I KARTY PŁATNICZE

KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY


 • 11 listopada 2019 r. automatycznie zostaną przeniesione Twoje zlecenia stałe i polecenia zapłaty z rachunków typu ROR w złotych. Nie zostaną natomiast przeniesione zlecenia stałe i polecenia zapłaty:

  • z rachunków oszczędnościowych
  • z rachunków w walucie obcej
  • na rachunki urzędu skarbowego / ZUS
  • z rachunków osób ubezwłasnowolnionych lub z ogłoszoną upadłością konsumencką
  • z rachunków osób małoletnich (do 18 lat)

  Wszystkie nieprzeniesione zlecenia i polecenia zapłaty mogą być realizowane jako jednorazowe przelewy. Możesz je zlecać w placówce lub bankowości elektronicznej (z wyjątkiem płatności z rachunków osób ubezwłasnowolnionych lub z ogłoszoną upadłością konsumencką - w tych przypadkach pojedyncze przelewy mogą być realizowane tylko w placówce).


 • Rachunki oszczędnościowe założone przed dniem 11 listopada 2019 r. zostaną przeniesione i będę prowadzone przez Bank Millennium. Twoje rachunki oszczędnościowe zachowają te same numery kont oraz nazwy. Z rachunku oszczędnościowego będziesz mógł przelewać środki wyłącznie na powiązane konto osobiste (przelew wewnętrzny). W danym miesiącu kalendarzowym będziesz mógł zrealizować 6 bezpłatnych przelewów wewnętrznych na konto osobiste. Nie będzie możliwości ustanowienia zlecenia stałego i poleceń zapłaty z rachunku oszczędnościowego oraz wykonywania przelewów na rachunki zewnętrzne.


 • Nie. Twoje rachunki oszczędnościowe zachowają te same numery kont oraz nazwy.


 • UkryjZobacz pozostałe pytania

KREDYTY I KARTY KREDYTOWE

INWESTYCJE I UBEZPIECZENIA

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I MOBILNA

PLACÓWKI I OBSŁUGA