Informacje prasowe


11.10.2016

Pokolenie Millennium – forpoczta cyfrowej rewolucji w płatnościach

Millennialsi to pierwsze pokolenie, które wychowało się w świecie komputerów i Internetu. Większość z nich ma smartfona i konta w kilku serwisach społecznościowych. Czy to przekłada się na ich zwyczaje płatnicze? Czy są w pełni „cyfrowi”? Czy za 5 lat będą jeszcze chcieli płacić gotówką?

„Pokolenie Millennium w świecie finansów i nowych technologii na tle generacji X i Z”, to pierwszy w Polsce raport, który tak kompleksowo przedstawia zwyczaje finansowe pokolenia wchodzącego w dorosłość w XXI wieku. Pełna treść raportu będzie zaprezentowana w II połowie października 2016 roku.

- Najczęstszą formą kontaktu z bankiem wśród Polaków przebadanych na potrzeby raportu jest bankowość elektroniczna, korzysta z niej 80 proc. respondentów – mówi Halina Karpińska, kierująca wydziałem sprzedaży, UX i Designu w Banku Millennium. – To pokazuje, jak diametralną zmianę przyniosło wejście w dorosłość pierwszych przedstawicieli pokolenia, które już we wczesnej młodości zetknęło się z komputerami i telefonami komórkowymi. Jako instytucja kreująca i wspierająca innowacje, pogłębiliśmy badania nad tą zmianą – dodaje Halina Karpińska.

Analiza wyników badania wskazuje na wysoką świadomość respondentów w dziedzinie nowoczesnych technologii płatniczych. Prawie połowa Polaków wieku 16-40 lat słyszała o płatności telefonem z BLIKIEM (49 proc.), a 1 na 10 korzysta z tego sposobu płatności (online lub stacjonarnie). O Bitcoinach słyszało 36 proc. badanych, 4 proc. korzysta z tej kryptowaluty. Tyle samo użytkowników ma aplikacje na smartwatche. Znajomość tej technologii wskazuje 35 proc. respondentów.

Szerszą perspektywę daje rozbicie odpowiedzi na poszczególne grupy wiekowe. Najstarsi badani (33-40) wykorzystują nowe technologie rzadziej od młodszych. Rzadziej też są świadomi ich istnienia. Za pomocą BLIK płaci 7 proc. osób w przedziale wiekowym 33-40. Znajomość technologii deklaruje 44 proc. z nich. To odpowiednio 4 i 5 punktów proc. mniej niż badani w wieku 16-19. Biorąc pod uwagę, że dodatkowym czynnikiem wpływającym na wyniki jest poziom ubankowienia (niższy wśród niepełnoletnich respondentów), daje nam to obraz różnicy jaka wytworzyła się między konsumentami urodzonymi już w czasach cyfrowych a tymi, którzy komputery i telefony poznali dopiero na dalszym etapie swojego życia.

Wskazaną zależność jeszcze łatwiej zaobserwować na przykładzie odpowiedzi na pytanie o preferowaną formę nowych technologii w płatnościach. Najmłodsi (16-19) najczęściej wskazują BLIKA (17 proc.), aplikacje na smartwatche (12 proc.) i logowanie odciskiem palca (10 proc.). Mniej niż połowa (49 proc.) nie preferuje żadnej z siedmiu wyszczególnionych w badaniu technologii. W grupie wiekowej 33-40 najczęściej wybierane wskazania są takie same (odpowiednio 10 proc., 5 proc. i 5 proc.), ale zaskakuje odsetek osób, które nie wybrały żadnej technologii (aż 74 proc.). Ciekawostką jest duża rozbieżność w preferencjach badanych kobiet i mężczyzn. Panie zdecydowanie częściej nie wskazywały żadnej z nowoczesnych technologii płatniczych jako preferowanej – 74 proc. przy 56 proc. wskazań wśród panów.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 16-40 lat. Reprezentatywność zachowana ze względu na: wiek, płeć, wielkość miejscowości zamieszkania i wykształcenie. 

Dowiedz się więcej