Informacje prasowe


02.02.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium we współpracy z Asseco Data Systems wprowadził usługę kwalifikowanej walidacji i konserwacji e-podpisów

W ramach współpracy udostępniono w procesach zdalnej obsługi przedsiębiorstw w Banku Millennium możliwość zautomatyzowanego sprawdzania ważności oraz konserwacji podpisów i pieczęci elektronicznych złożonych przez klienta, bank, jak i stronę trzecią.

Bank Millennium chcąc usprawnić wewnętrzne procesy podpisywania dokumentów oraz odpowiadając na oczekiwania klientów, zdecydował się na rozwinięcie pakietu posiadanych usług zaufania. Ze wsparciem Asseco Data Systems bank wdrożył w swojej infrastrukturze usługi umożliwiające uzyskanie potwierdzania ważności złożonych podpisów i pieczęci elektronicznych.

- Dotychczasowe usługi zaufania, z których korzystaliśmy w Banku Millennium, zostały wzbogacone o nowe narzędzia, które stanowią znaczący krok w kierunku cyfryzacji procesów obsługi przedsiębiorstw. Dzięki kwalifikowanej walidacji oraz konserwacji podpisów elektronicznych udało się nam ułatwić zarówno klientom, jak i pracownikom banku bieżącą weryfikację podpisów elektronicznych, a także zapewnić ich długookresową trwałość. Nowe usługi są w pełni zintegrowane z obiegiem dokumentów w systemie bankowości elektronicznej Millenet dla Przedsiębiorstw, co według nas dodatkowo zachęci klientów do zawierania umów z bankiem w formie elektronicznej – podkreśla Jarosław Ożóg, Project Manager, Bank Millennium.

Kwalifikowana walidacja to proces weryfikacji i potwierdzenia ważności podpisu elektronicznego oraz pieczęci elektronicznej na dokumencie cyfrowym. Stanowi to gwarancję, że nie został on zmieniony po podpisaniu oraz, że w momencie podpisywania użyto ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Odpowiedzialność za wynik procesu weryfikacji podpisu spoczywa na dostawcy tej usługi – czyli w tym wypadku Asseco Data Systems.

Usługa kwalifikowanej konserwacji zapewnia w długim okresie prawną i techniczną ochronę wartości dowodowej kwalifikowanego e-podpisu lub pieczęci, powiązanych z konkretnym dokumentem elektronicznym. Usługa ta zabezpiecza dowody kwalifikowanej walidacji i integralność podpisanej treści zarówno pod względem formalno-prawnym, oraz podnosi poziom zabezpieczenia kryptograficznego. Z technicznego punktu widzenia polega to na zastosowaniu odpowiednich algorytmów kryptograficznych w powiązaniu ze znakowaniem czasem dowodów z procesu kwalifikowanej walidacji.

Kwalifikowane usługi walidacji i konserwacji to uzupełnienie całego cyklu życia dokumentu elektronicznego, od momentu złożenia e-podpisu lub e-pieczęci po archiwizację w długim okresie z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa. - Zespół Banku Millennium zdecydował się na wykorzystywanie w swoich procesach kwalifikowanej walidacji i kwalifikowanej konserwacji e-podpisu oraz e-pieczęci, będących usługami zaufania zgodnymi z Rozporządzeniem eIDAS. Są to rozwiązania wciąż mało znane, aczkolwiek bardzo istotne z punktu widzenia zarządzania dokumentem elektronicznym. Całe przedsięwzięcie zostało przygotowane i zrealizowane w ciągu kilku miesięcy przy dużym zaangażowaniu zespołów projektowych obu stron – podsumowuje Patrycja Wiktorczyk, Główny Analityk, Asseco Data Systems.

Zakres projektu obejmował wdrożenie Bramki Walidacyjnej zintegrowanej z kwalifikowaną usługą WebNotarius, dostosowanie stylistyczne poświadczenia walidacyjnego do identyfikacji wizualnej banku oraz udostępnianie dowodów konserwacyjnych. W czasie realizacji projektu bank mógł liczyć na pełne wsparcie ze strony Asseco.

Obecnie obie usługi zaufania – kwalifikowana walidacja oraz kwalifikowana konserwacja e-podpisów i e-pieczęci – świadczone są w Polsce jedynie przez Asseco Data Systems.

Więcej o ofercie Banku Millennium dla przedsiębiorstw na stronie: www.bankmillennium.pl/przedsiebiorstwa.