O ubezpieczeniu

"Bezpieczna Karta" to pakiet ubezpieczeń, który dla Twojego bezpieczeństwa dodawany jest automatycznie do każdej karty płatniczej. W skład pakietu wchodzą:

 • Ubezpieczenie od nieupoważnionego użycia karty

  Jeśli zgubisz swoją kartę lub zostanie ona skradziona w Polsce lub za granicą, to dzięki ubezpieczeniu w przypadku obciążenia rachunku Twojej karty przez osobę nieuprawnioną w ciągu 72 godzin przed zastrzeżeniem masz gwarancję pokrycia szkody do wysokości 150 euro. Obciążenia rachunku powyżej 150 euro dokonane przed zastrzeżeniem karty pokrywa Bank (na mocy Ustawy o usługach płatniczych), który przejmuje również całą odpowiedzialność za transakcje dokonane po zastrzeżeniu karty. Ponadto uzyskasz zwrot kosztów związanych z wyrobieniem kart płatniczych i dokumentów, a także zakupem nowego portfela do wysokości 300 zł.


 • Ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu od rabunku

  Dzięki ubezpieczeniu w przypadku kradzieży gotówki wypłaconej z bankomatu w ciągu 12 godzin w Polsce lub zagranicą Ubezpieczyciel pokrywa utratę tej gotówki do kwoty 1000 zł. Ponadto uzyskasz zwrot kosztów związanych z wyrobieniem kart płatniczych i dokumentów, a także zakupem nowego portfela do wysokości 300 zł.


 • Ubezpieczenie zakupionego towaru

  Jeśli zapłacisz za wybrany przez Ciebie produkt kartą w Polsce lub za granicą, będzie on objęty ubezpieczeniem na wypadek kradzieży/zgubienia lub uszkodzenia do 30 dnia od daty dokonania zakupu do kwoty 1000 zł.


 • Ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny

  Produkt, za który zapłacisz kartą w Polsce, będzie objęty ochroną gwarantującą jego najniższą cenę. Jeśli w okresie 30 dni od dokonania zakupu znajdziesz drukowane ogłoszenie (w prasie, reklamie sklepowej lub katalogu) reklamujące identyczny produkt po niższej cenie, Ubezpieczyciel pokryje różnicę do kwoty 500 zł.


 • Ubezpieczenie utraty i uszkodzenia bagażu

  Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do kwoty 1000 zł za utratę oraz uszkodzenie bagażu jeśli został on prawidłowo nadany i powierzony zawodowemu przewoźnikowi w Polsce i zagranicą, z którym odbywasz podróż, a bilet na ubezpieczoną podróż został zakupiony w całości kartą.


 • Ubezpieczenie opóźnienia dostarczenia bagażu

  Jeśli Twój bagaż będzie opóźniony to Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Ciebie wydatki przeznaczone na zakup niezbędnych przedmiotów pierwszej potrzeby (ubrania, przedmioty higieny osobistej itp.) do kwoty 300 zł.


 • Ubezpieczenie opóźnienia lotu

  Dzięki ubezpieczeniu wydatki poniesione przez Ciebie na posiłki, napoje, zakwaterowanie w hotelu, koszty transportu na i z lotniska w razie opóźnienia lotu o co najmniej 4 godziny w stosunku do jego planowanego odlotu do kwoty 800 zł, zostaną poniesione przez Ubezpieczyciela jeśli:

  • lot, na który miałeś rezerwację będzie opóźniony lub odwołany,
  • nie będziesz mógł wejść na pokład wskutek braku miejsc mimo, że posiadasz bilet na podróż,
  • nie zdążysz przesiąść się na kolejny samolot, w skutek opóźnienia wcześniejszego lotu. 

Ochrona w ramach pakietu świadczona jest przez PZU SA i rozpoczyna się z chwilą aktywacji karty. Ubezpieczenie jest bezpłatne od momentu wydania karty do końca pełnego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym została wydana karta. W kolejnych miesiącach opłata w wysokości 2,99 zł pobierana jest przez Bank z rachunku bieżącego.

Dodatkowe produkty

Karta debetowa

Zapewnia swobodny dostęp do środków na rachunku.

Karta przedpłacona

Jedna karta. Milion możliwości.

Jak skorzystać

Przez internet

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem

TeleMillennium

Zadzwoń do nas

801 331 331
W naszych oddziałach
Wybierz najbliższy oddział