O produkcie

  • Bardzo atrakcyjnie oprocentowany rachunek bankowy, która zapewni Ci dodatkowe środki na przyszłą emeryturę,
  • Zysk wyższy niż na standardowych lokatach, aż 0,10% w skali roku,
  • Zysk zwolniony z podatku od zysków kapitałowych,
  • Brak opłat za przystąpienie i prowadzenie IKE - 100% Twoich środków jest inwestowane,
  • Wysoki limit wpłat - suma rocznych wpłat nie może przekraczać w 2020 r. kwoty 15 681 złotych, co stanowi 300% średniego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego w Ustawie Budżetowej,
  • Elastyczność - nie masz obowiązku dokonywania regularnych wpłat,
  • Dostęp do środków - masz możliwość dokonywania zwrotów częściowych bez konieczności zamykania rachunku.

Oprocentowanie

Oprocentowanie Indywidualnego Konta Emerytalnego jest zmienne, uzależnione od warunków rynkowych.
Aktualne oprocentowanie wynosi 0,10% w skali roku. Odsetki kapitalizowane są rocznie.

Minimalna kwota wpłaty wynosi jedynie 100 PLN.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.

Jak korzystać

TeleMillennium

Nasi konsultanci przez całą dobę udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 331 331
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Dokumenty

Jak otworzyć

W naszych placówkach

Wybierz najbliższą placówkę