Ubezpieczenia

Tu znajdziesz wszelkie informacje dotyczące ubezpieczeń towarzyszących kredytom hipotecznym Banku Millennium

Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy

Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy to standardowo wymagane zabezpieczenie kredytu hipotecznego w Banku Millennium. Możesz skorzystać z bardzo atrakcyjnej oferty za pośrednictwem Banku lub ubezpieczyć się we własnym zakresie.

Jeśli wybierzesz pierwszą opcję, przystępujesz do grupowego ubezpieczenia na życie w PZU Życie S.A. Otrzymasz następujące korzyści:

 • wyjątkowo niskie miesięczne składki ubezpieczeń - tylko 0,02% sumy ubezpieczenia (tj. stanu aktualnego zadłużenia, aktualizowanego co rok)

UWAGA! Stawka ubezpieczenia nie jest uzależniona od wieku Kredytobiorcy oraz jest stała przez cały okres ubezpieczenia, tzn. nie wzrasta wraz ze wzrostem wieku Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy.

 • wygoda i czas - nie musisz co rok przedstawiać w Banku umowy cesji polisy ubezpieczeniowej
 • proste i wygodne zasady przystąpienia do ubezpieczenia - wystarczy, że zadeklarujesz chęć skorzystania z oferowanej za pośrednictwem Millennium oferty ubezpieczenia na etapie składania wniosku, nie musisz dostarczać dodatkowych dokumentów, ani spełniać dodatkowych wymogów, nie musisz wypełniać ankiety medycznej ani przeprowadzać badań lekarskich.

PAMIĘTAJ! Jeśli ubezpieczasz się we własnym zakresie pamiętaj, aby co rok dostarczać do Banku cesję z indywidualnej polisy ubezpieczenia na życie.

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych to standardowo wymagane zabezpieczenie kredytu hipotecznego w Banku Millennium. Możesz skorzystać z bardzo atrakcyjnej oferty za pośrednictwem Banku lub ubezpieczyć się we własnym zakresie.

Jeśli wybierzesz pierwszą opcję, przystępujesz do grupowego ubezpieczenia nieruchomości w PZU S.A. Otrzymasz następujące korzyści:

 • wyjątkowo niskie miesięczne składki ubezpieczeń - tylko 0,9‰ sumy ubezpieczenia (tj. wartości nieruchomości)
 • wygoda i czas - nie musisz co rok przedstawiać w Banku umowy cesji polisy ubezpieczeniowej
 • proste i wygodne zasady przystąpienia do ubezpieczenia - wystarczy, że zadeklarujesz chęć skorzystania z oferowanej za pośrednictwem Millennium oferty ubezpieczenia na etapie składania wniosku, nie musisz dostarczać dodatkowych dokumentów, ani spełniać dodatkowych wymogów.

PAMIĘTAJ! Jeśli ubezpieczasz się we własnym zakresie pamiętaj, aby co rok dostarczać do Banku cesję z indywidualnej polisy ubezpieczenia nieruchomości.

Prowizja za podwyższone ryzyko (do czasu wpisu hipoteki)

Bank pobiera prowizję za podwyższone ryzyko do czasu ustanowienia zabezpieczenia docelowego (ustanowienia hipoteki na rzecz Banku Millennium). 
Roczna stawka prowizji wynosi 1% kwoty przyznanego kredytu (jest płatna miesięcznie). Płacisz co miesiąc proporcjonalną część tej prowizji tj. kwotę w wysokości 0,0833% salda zadłużenia. Ostatnia opłata z tytułu prowizji jest pobierana za miesiąc, w którym dostarczysz do Banku odpis z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem pierwszej hipoteki na rzecz Banku Millennium. Jeśli nie dysponujesz odpisem z księgi wieczystej, a wiesz, że został już dokonany wpis hipoteki, możesz to zgłosić w najbliższej placówce Banku. Jeśli pozytywnie zweryfikujemy tą informację, nie będziesz musiał składać odpisu w formie papierowej.

Dodatkowo skorzystaj z:

Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodów

Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodów to dobrowolne zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Chęć skorzystania z niego mogą zadeklarować Klienci:

 • zaciągający w Banku kredyt hipoteczny w wysokości do 1 200 000 PLN
 • otrzymujący dochody z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony
 • kontraktu menedżerskiego
 • prowadzenia działalności gospodarczej.


Korzystając z dostępnej w Millennium oferty ubezpieczenia od utraty pracy zyskujesz:
w przypadku, gdy stracisz pracę i uzyskasz status bezrobotnego w okresie kredytowania, Ubezpieczyciel wypłaci na Twoją rzecz świadczenie w kwocie:

 • 12 kolejnych rat kredytu lub w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy kredytu - dodatkowego miesięcznego świadczenia w wysokości 0,5% kwoty kredytu
 • opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (do 500 PLN miesięcznie).

 

UWAGA! Ubezpieczenie daje możliwość wielokrotnego korzystania ze świadczenia w trakcie okresu kredytowania.

 • korzystną składkę - 1% kwoty kredytu na okres 2 lat - jest płatna z góry lub doliczana do kwoty kredytu i kredytowana przez Bank (o ile mieści się w dopuszczalnym limicie LTV).


UWAGA! W przypadku, gdy o kredyt wnioskuje więcej niż jedna osoba, ubezpieczeniem zostają objęci wszyscy Kredytobiorcy, płacąc jedną składkę uzależnioną od kwoty kredytu i korzystając ze świadczenia proporcjonalnie do osiąganych przez nich aktualnie dochodów.

 • proste i wygodne zasady przystąpienia do ubezpieczenia - na podstawie deklaracji podpisywanej na etapie składania wniosku.