Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Kwiecień 2020

Bank Millennium zajął dwa pierwsze miejsca w tegorocznym konkursie TOP CDR Firma Odpowiedzialna Technologicznie. Wyróżnienia zostały przyznane za projekt „Bankowość bez barier” w kategoriach: Digitalizacja i Nagroda publiczności.

Dowiedz się więcej -Bank Millennium firmą odpowiedzialną technologicznie

Inicjatywy Banku Millennium adresowane do klientów, pracowników, społeczności lokalnych oraz środowiska naturalnego zostały opisane w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu "Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2019”.

Dowiedz się więcej -Działania Banku Millennium wyróżnione w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2019"

Marzec 2020

Bank Millennium jest pierwszą spółką w sektorze finansowym, która opublikowała raport z działalności w 2019 roku w formie on-line. W ten sposób bank umożliwia analitykom, inwestorom i wszystkim zainteresowanym jego działalnością szybki i łatwy dostęp do informacji.

Dowiedz się więcej -Bank Millennium w czołówce najszybciej raportujących spółek

Styczeń 2020

Bank Millennium znalazł się w indeksie WIG-ESG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wcześniej, w latach 2010-2019, Bank był notowany w Respect Index.

Dowiedz się więcej -Bank Millennium w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie WIG-ESG