Informacje prasowe

Aktualności filtr

Millennium BBG rozpoczął subskrypcję Millokaty Inwestycyjnej

02.09.2002
Millennium BIG Bank GDAŃSKI S.A. rozpoczął 2 września 2002 r. subskrypcję Millokaty Inwestycyjnej - nowoczesnej lokaty łączącej możliwość wypracowania wysokiego zysku związanego z rynkiem kapitałowym (indeks S&P 500) i gwarantowanego oprocentowania charakterystycznego dla lokat bankowych.

Millennium Prestige - Promocja kart VISA

01.08.2002
Millennium PRESTIGE - linia bankowości prywatnej BIG Banku GDAŃSKIEGO SA z dniem 2002-08-01 rozpoczyna kampanię promocyjną Kart Kredytowych VISA PRESTIGE.

Program Prestige 20+

12.07.2002
BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż Millennium PRESTIGE - linia bankowości prywatnej BBG S.A. wprowadził do swojej oferty Program PRESTIGE 20+ umożliwiający osiągnięcie dochodu zwolnionego z podatku dochodowego i konkurencyjnego w stosunku do odsetek z lokat bankowych. Program gwarantuje stały, z góry określony zysk, niezależny od zmian rynkowych stóp procentowych.

Millekredyt DOM w CHF

08.04.2002
Millennium BIG Bank Gdański S.A. wprowadził kredyty mieszkaniowe denominowane w frankach szwajcarskich. Dodatkowo, istniejąca oferta kredytowa w zakresie kredytu na spłatę innych kredytów mieszkaniowych została rozszerzona o kredyt na spłatę innego kredytu mieszkaniowego z możliwością objęcia kredytem wydatków związanych z udzieleniem kredytu.

Promocja Millekredytu DOM

12.03.2002
Millennium BIG Bank GDAŃSKI SA rozpoczął kampanię promocyjną kredytu mieszkaniowego MilleKredyt DOM. Na czas akcji promocyjnej Bank obniżył wysokość prowizji za przyznanie kredytu. Klienci, którzy w trakcie trwania kampanii dokonają symulacji kredytowej a następnie w ciągu 5 dni złożą kompletny wniosek o kredyt zapłacą jedynie 0,5% prowizji od wartości zaciągniętego kredytu.

Lokata Prestige Euro Stoxx 50

19.02.2002
NOWA OFERTA MILLENNIUM PRESTIGE -LOKATA PRESTIGE EURO STOXX 50

Wyniki za rok 2001

22.01.2002
Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. (Bank) informuje, iż w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., zysk Banku i Grupy Kapitałowej BBG wyniósł: · SONSOLIDOWANY ZYSK NETTO ZA ROK 2001 GRUPY KAPITAŁOWEJ BIG Banku GDAŃSKIEGO WYNIÓSŁ 64,2 MLN ZŁ (18,2 MLN EUR) PO ROKU GŁĘBOKIEJ I SZEROKO ZAKROJONEJ TRANSFORMACJI BANKU · ZYSK NETTO BANKU ZA ROK 2001 WYNIÓSŁ 44,7 MLN ZŁ (12,7 MLN EUR)

BIG Bank GDANSKI SA Podwyższenie kapitału zakładowego.

31.12.2001
Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. (Bank) zawiadamia, iż w dniu 31 grudnia 2001 r., Bank otrzymał postanowienie o zarejestrowaniu w dniu 31 grudnia 2001 r., przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Banku do kwoty 849.181.744 zł.

Rating

19.12.2001
BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż agencja ratingowa Moody's Investor Service podwyższyła długoterminowy rating depozytowy Banku o 2 stopnie do poziomu Baa1 ( 8 pozycja w 21 stopniowej skali ) oraz rating krótkoterminowy o 1 stopień do poziomu P-2 (2 pozycja w 4 stopniowej skali). Rating siły finansowej D pozostaje na niezmienionym poziomie.

Trzecia rocznica otwarcia Millennium

21.11.2001
Warszawa, 05.11.2001 - Millennium, sieć obsługi Klientów detalicznych BIG Banku Gdańskiego S.A. zakończyła trzeci rok działalności.