Informacje prasowe

Bank Millennium nadal z najwyższą notą w indeksie WIG-ESG, spółek odpowiedzialnych społecznie

29.05.2020

Udostępnij (F) (T) (L)


29 maja Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przeprowadziła kwartalną korektę listy uczestników indeksu WIG-ESG, na której Bank Millennium jest obecny od stycznia 2020. Bank po raz kolejny osiągnął najwyższą ocenę w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego (ESG 1,0) oraz zgodności z zasadami Kodeksu dobrych praktyk (KDP 1,0).

WIG-ESG jest indeksem dochodowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend. Indeks jest tworzony przez nadanie spółkom dodatkowej wagi (do wartości akcji w wolnym obrocie) – oceny ESG (dostarczanej przez globalną firmę Sustainalytics) oraz oceny ładu korporacyjnego (przeprowadzanej przez GPW). W ratingu ESG Bank Millennium znajduje się w gronie 4 firm, który uzyskały maksymalne oceny.

W Banku Millennium prowadzenie odpowiedzialnego biznesu oznacza badanie i uwzględnianie potrzeb Interesariuszy (m.in. klientów, pracowników, lokalnych społeczności) w planowaniu i realizacji strategii Grupy. Działania CSR były wielokrotnie doceniane przez rynek. W latach 2010-2019 Bank był obecny w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie na GPW – Respect Index, corocznie znajduje się w Top 10 Rankingu Odpowiedzialnych Firm prowadzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz jest nagradzany Srebrnym Listkiem CSR w rankingu tygodnika Polityka.

W swoim zaangażowaniu społecznym Millennium koncentruje się na trzech obszarach:

  • Bankowość bez barier. Chodzi w niej o to, by wszyscy klienci mieli wygodny dostęp do usług finansowych. Dlatego Bank wprowadził wiele udogodnień dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu (dostępne dla nich placówki, bankomaty, strona www oraz głosowy serwis tel.).
  • Edukacja finansowa. Wierząc, że dobre nawyki finansowe warto kształtować już w dzieciństwie, Bank od kilku lat prowadzi autorski program edukacji przedszkolaków „Finansowy Elementarz”.
  • Wolontariat. Od kilku lat pracownicy, którzy najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności biorą udział w konkursie grantowym na realizację akcji społecznej. Do tej pory w inicjatywach finansowanych z konkursu grantowego wzięło udział ponad 300 wolontariuszy-pracowników.

Wszystkie działania CSR są corocznie od 14 lat podsumowywane w raporcie odpowiedzialności społecznej Banku Millennium: https://raportroczny.bankmillennium.pl/2019/pl