Informacje prasowe


13.10.2003

Wszystkie karty wydawane przez Bank Millennium objęte ochroną ubezpieczeniową

Bank Millennium informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 12 października 2003 roku ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, obejmuje regulacjami wynikającymi z tych przepisów wszystkie karty wydawane dla Klientów indywidualnych i biznesowych, bez względu na datę wydania kart.

Mimo, iż zgodnie z wchodzącymi w życie regulacjami, odpowiedzialność Klientów za transakcje dokonane utraconą kartą zostaje ograniczona do 150 Euro, Bank przejmuje pełną odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane na 72 godziny przed zastrzeżeniem karty, również poniżej tej kwoty, pod warunkiem, iż posiadacz karty nie naruszył zasad ochrony karty i przechowywania numeru PIN. 
Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty jest oferowane bezpłatnie w szerokim pakiecie ubezpieczeniowym do wszystkich kart kredytowych wydawanych przez Bank: VISA i American Express oraz VISA Executive Electron (klienci biznesowi), płatnie - 1,99 zł miesięcznie - w pakiecie do kart debetowych VISA Electron dla klientów indywidualnych.
Jednocześnie pakiet ubezpieczeń (ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia karty, ubezpieczenie gotówki od rabunku, ubezpieczenie zakupu, ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny) dla posiadaczy kart VISA Electron - klienci indywidualni i VISA Executive Electron - klienci biznesowych został wzbogacony o 4 nowe ubezpieczenia:
 

  • Utrata portfela: pokrywa udokumentowany koszt nabycia portfela oraz koszt wydania nowych kart i dokumentów osobistych, w przypadku rabunku, kradzieży, czy zgubienia zgodnie z warunkami ubezpieczenia nieuprawnionego użycia karty, bądź rabunku gotówki; suma ubezpieczenia - do kwoty określonej w umowie
  • Zgubienie bagażu: odszkodowanie zostanie wypłacone za zgubiony, bądź uszkodzony bagaż, jeśli bilet został opłacony kartą; jest to ubezpieczenie uzupełniające w stosunku do ubezpieczenia dawanego przez firmę transportową; suma ubezpieczenia - do kwoty określonej w umowie
  • Opóźnienie bagażu: pokrywa wydatki na niezbędne przedmioty, takie jak ubrania, kosmetyki etc., poniesione przed dostarczeniem bagażu, jeśli bilet został opłacony kartą, a dostarczenie bagażu zostało opóźnione o więcej niż 4 godziny; suma ubezpieczenia - do kwoty określonej w umowie
  • Opóźnienie lotu: pokrywa wydatki poniesione na niezbędne przedmioty, takie jak napoje, posiłki, zakwaterowanie w hotelu, transport z/ na lotnisko, bądź terminala, z powodu opóźnienia lotu dłuższego niż 4 godziny, jeśli bilet został opłacony kartą, suma ubezpieczenia - do kwoty określonej w umowie

 
Oraz dodatkowo w przypadku klientów biznesowych o

  • Dostarczenie dokumentów zastępczych - pokrywa koszt dostarczenia dokumentów w miejsce zgubionych lub utraconych w podróży służbowej