Informacje prasowe


03.02.2014

Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2013

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ("Grupa") za rok 2013 wyniósł 536 mln zł. Jest to najlepszy zysk roczny w historii Banku, jeśli pominąć wyniki nadzwyczajne (w roku 2005 Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 567 mln zł dzięki wysokiemu, jednorazowemu zyskowi kapitałowemu).

W samym IV kwartale 2013 r. skonsolidowany zysk netto osiągnął 143 mln złotych i kontynuował pozytywny trend, rosnąc o 3,2% kwartalnie.

Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2013 - pobierz pełną wersję informacji prasowej