Informacje prasowe


01.02.2016

Wstępne wyniki finansowe Grupy Banku Millennium w 2015 roku

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium wyniósł 546,5 mln zł, a zwrot z kapitału (ROE) 9,1% w 2015 roku. Gdyby pominąć zdarzenia nadzwyczajne w IV kwartale, roczny zysk netto osiągnąłby 667,4 mln zł, a ROE wyniósł 11,1%. Liczba aktywnych klientów indywidualnych wzrosła do 1.37 miliona na koniec roku.