Informacje prasowe


29.01.2004

Wizyta Prezesa Banku Centralnego Iraku w Banku Millennium

Bank Millennium w międzynarodowym konsorcjum banków odpowiedzialnych za organizację i obsługę transakcji Banku Handlowego Iraku.

W dniu 29.01.2004 r. na zaproszenie Banku Millennium SA przebywał w Warszawie Dr. Sinan Al-Shibibi - Prezes irackiego Banku Centralnego.
Pobyt w Polsce Prezesa centralnej instytucji finansowej Iraku związany był z faktem rozpoczęcia, kilka tygodni temu, działalności operacyjnej przez Bank Handlowy Iraku (Trade Bank of Iraq, w skrócie: TBI).

Program pobytu Dr. Sinan Al-Shibibi w Polsce obejmował między innymi: konsultacje z przedstawicielami polskiego Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Narodowego Banku Polskiego oraz władzami Banku Millennium, a także udział w zorganizowanym przez Bank Millennium seminarium dla klientów oraz przedstawicieli polskich firm zainteresowanych udziałem w przetargach importowych w Iraku.

______________________________________
Trade Bank of Iraq powołany został do życia jako instytucja, której podstawowym zadaniem jest obsługa finansowa i dokonywanie rozliczeń irackiego handlu zagranicznego oraz dokonywanie płatności na rzecz zagranicznych firm, które realizować będą dostawy towarów i usług w ramach oficjalnych kontraktów związanych z odbudową Iraku.
 
W wykonywaniu tych zadań TBI wspomagany jest bezpośrednio przez międzynarodowe konsorcjum pięciu banków, które w sierpniu 2003 r. wygrało przetarg na organizację i obsługę transakcji Banku Handlowego Iraku.
W skład przedmiotowego konsorcjum (tzw. Operating Consortium) wchodzą następujące banki:

  • JPMorgan Chase Bank
  • Australia & New Zealand Banking Group
  • Bank Millennium SA
  • National Bank of Kuwait
  • Standard Chartered Bank 

Rolę koordynatora konsorcjum pełni JPMorgan Chase, zaś Bank Millennium jest równoprawnym jego członkiem i równocześnie jedynym bankiem z siedzibą w Polsce oraz w regionie Europy Środkowej, który bezpośrednio uczestniczy w obsłudze wspomnianych transakcji.
 
Kontakt oraz wszelkie dodatkowe pytania w sprawie zasad funkcjonowania konsorcjum Trade Bank of Iraq, obsługi bankowej polskiego eksportu do Iraku oraz roli Banku Millennium SA prosimy kierować do:
 
Paweł Rawa
Dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych
Bank Millennium SA
tel: +48 22 598 15 64
e-mail: pawel.rawa@bankmillennium.pl