Informacje prasowe


14.02.2006

Wartość kontraktów eksportowych do Iraku obsłużonych przez Bank Millennium przekroczyła 1 mld USD

Bank Millennium informuje, iż łączna wartość kontraktów eksportowych do Iraku, których obsługa finansowa realizowana jest przez Bank Millennium SA, we współpracy z Irackim Bankiem Handlowym (Trade Bank of Iraq, TBI) – przekroczyła poziom 1 miliarda USD.

W okresie ponad dwóch lat od rozpoczęcia działalności Trade Bank of Iraq, Bank Millennium obsłużył blisko 500 kontraktów eksportowych do Iraku. Beneficjentami instrumentów wystawianych przez bank w ich ramach były firmy-eksporterzy z ponad 30 krajów świata.
 
„Nie było wśród nich dotychczas firm polskich" - poinformował Paweł Rawa, dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych Banku Millennium SA – „bowiem bardzo niewiele z nich wystartowało z sukcesem w przetargach organizowanych przez irackie agendy i przedsiębiorstwa, upoważnione do dokonywania zakupów za granicą, finansowanych ze środków irackiego budżetu. Szkoda, bo na liście komercyjnych dostawców do tego kraju, obsługiwanych przez Bank Millennium, są dziesiątki, zarówno bardzo dużych, jak i mniejszych firm, pochodzących między innymi z Niemiec, Austrii, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Turcji, Belgii, Szwajcarii, ze wszystkich państw skandynawskich, ale także z Czech, Słowacji, Chorwacji, Słowenii, Rosji, Łotwy, a nawet Rumunii i Bułgarii".
 
Wśród eksporterów do Iraku, obsługiwanych przez Bank Millennium oraz pozostałe banki konsorcjum, dominują producenci żywności, farmaceutyków, sprzętu medycznego oraz dostawcy urządzeń i wykonawcy projektów związanych z odbudową podstawowych elementów infrastruktury technicznej, niezbędnej do funkcjonowania i rozwoju gospodarki tego kraju. Największy, pojedynczy kontrakt obsługiwany przez Bank Millennium w wyżej wymienionym obszarze ma wartość ponad 200 mln USD i realizowany jest przez jedną z firm skandynawskich.
 
__________
Bank Millennium jest członkiem międzynarodowego konsorcjum bankowego, utworzonego w 2003 roku, którego zadaniem jest wsparcie działalności Irackiego Banku Handlowego, jako instytucji finansowej odpowiedzialnej za dokonywanie rozliczeń kontraktów, zawieranych pomiędzy irackimi importerami (głównie ministerstwami, agendami rządowymi i przedsiębiorstwami państwowymi) oraz zagranicznymi eksporterami towarów i usług do tego kraju.
W skład konsorcjum (tzw. Operating Consortium) weszło 5 banków: JPMorgan Chase Bank (jego lider i koordynator), Australia & New Zealand Banking Group (ANZ Bank), Bank Millennium SA, National Bank of Kuwait oraz Standard Chartered Bank. W październiku 2005 roku wyżej wymieniona grupa powiększona została o pięć innych dużych banków, o uznanej pozycji i renomie w obszarze bankowości międzynarodowej.
 
W ramach umów zawartych z Trade Bank of Iraq oraz władzami irackimi, członkowie konsorcjum otwierają – na zlecenie TBI – akredytywy dokumentowe na rzecz zagranicznych eksporterów dokonujących dostaw do Iraku, umożliwiając im tym samym bezpieczną sprzedaż, nie obarczoną jakimikolwiek ryzykami związanymi z sytuacją finansową tego kraju. Oprócz tego, banki konsorcjum realizują - we współpracy z TBI - obsługę wszelkiego rodzaju gwarancji bankowych, wymaganych przez kontrahentów irackich w procesie kontraktowania poszczególnych dostaw towarów i usług (m.in. gwarancji przetargowych, dobrego wykonania kontraktu oraz zwrotu zaliczki).