Informacje prasowe


14.08.2019

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
W zdrowym ciele zdrowy duch

W ramach konkursu grantowego Fundacji Banku Millennium, pracownicy placówek z regionu Wschodniego przeprowadzili akcję wolontariacką. Tym razem zorganizowano Dzień Sportu w SP nr 88 w Krakowie oraz doposażono placówkę w potrzebne sprzęty gimnastyczne.

Celem inicjatywy było stworzenie dzieciom lepszych warunków do uprawiania sportów oraz zachęcenie ich do zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzień Sportu rozpoczął się od rozgrzewki, którą poprowadziły dzieci. W dalszej części dnia uczniowie wraz z rodzicami i personelem szkoły uczestniczyli w różnych konkurencjach sportowych, np. przeciąganiu liny, ćwiczeniach gimnastycznych i grach zespołowych. Na zakończenie spotkania wolontariusze przekazali na ręce dyrektor szkoły sprzęt sportowy zakupiony z grantu przyznanego przez Fundację Banku Millennium. Prezent został przyjęty przez uczniów z ogromną radością i aplauzem. Dzięki zakupionym pomocom (kozły, materace, skrzynie, równoważnie i piłki) wszyscy uczniowie, niezależnie od grupy wiekowej, będą mogli pracować nad formą i postawą.