Informacje prasowe


01.04.2003

Sprzedaż szóstej serii obligacji Banku Millennium

Bank Millennium SA (dawniej BIG Bank GDAŃSKI SA) rozpoczął w poniedziałek 31 marca 2003 r. sprzedaż szóstej serii obligacji własnych. W dniach 31 marca 2003 do 25 kwietnia 2003 roku Bank zaoferuje obligacje serii A6 o wartości nominalnej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 200 milionów złotych.

Obligacje Serii A6 emitowane są w ramach Programu Emisji Obligacji Banku. Obligacje Serii A6 będą mogły być nabywane przez osoby fizyczne i prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 
Rentowność Obligacji Serii A6 została określone na:

  • w Transzy Małych Inwestorów - 4,10% w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 10 Obligacji Serii A6)
  • w Transzy Dużych Inwestorów - 4,30% w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 500 Obligacji Serii A6)
  • w Transzy Kierowanej - 4,80% w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 1.000 obligacji Serii A6 i w momencie składania zapisu będą posiadali rachunek bankowy w Banku lub rachunek papierów wartościowych w DM BIG BG).

Obligacje Serii A6 zostaną wykupione przez Emitenta w dniu 15 grudnia 2003 roku.
 
Obligacje są oferowane przez sieci sprzedaży Millennium, Millennium PRESTIGE oraz Millennium Biznes i są bezpośrednio dostępne w oddziałach Millennium i Millennium PRESTIGE Banku Millennium SA.
 
Na podstawie art. 52 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zakup obligacji umożliwia uzyskanie zwolnienia podatkowego od zysków z lokat. Klientom pragnącym, aby zysk z tej inwestycji był zwolniony z opodatkowania, Bank umożliwia wcześniejszy odkup w dniach 17 - 28 Listopada 2003. Prospekt emisyjny Obligacji Banku Millennium SA oraz prospekt emisji danej serii obligacji dostępne są w oddziałach Banku, w Millennium Domu Maklerskim SA oraz na stronie internetowej Prospekty emisyjne.