Informacje prasowe


09.05.2011

Regionalne Forum Biznesowe - cykl spotkań z przedsiębiorcami

Bank Millennium i Millennium Leasing, we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, przedstawicielami władz samorządowych oraz firmą Roadshow Polska, rozpoczynają cykl spotkań z przedsiębiorcami, pod nazwą Regionalne Forum Biznesowe. Pierwsze spotkanie odbędzie się 10 maja br. w Krakowie.

Regionalne Forum Biznesowe to platforma dyskusji o szansach i barierach lokalnej przedsiębiorczości, możliwościach jej wsparcia, a także o pozyskiwaniu środków i technikach finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Kluczowym zadaniem Forum jest budowa wzajemnych relacji i wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, przedstawicielami władz samorządowych i sektorem finansów.
Program Forum został zbudowany tak, by umożliwić wymianę informacji na temat aktualnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej oraz podzielenie się opiniami dotyczącymi codziennej praktyki działania w biznesie. Wierzymy, że taka  dyskusja w okresie wychodzenia gospodarki z kryzysu, ma głęboki praktyczny sens i pozwoli nam lepiej poznać wzajemne oczekiwania - mówi Bogusław Kott, Prezes Zarządu Banku Millennium.
W trakcie spotkań chcemy przekonać przedsiębiorców, że innowacyjność jest warunkiem sine qua non dalszego dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki. Cieszę się, że Krajowa Izba Gospodarcza może wspierać swoim autorytetem i doświadczeniem Regionalne Forum Biznesowe. Dwa lata temu, w naszych dokumentach programowych, po raz kolejny założyliśmy, że naszymi priorytetami staną się: innowacyjna gospodarka oraz ochrona własności intelektualnej. Konsekwentnie podążamy tą drogą i pragniemy przekonać do pójścia nią polski biznes - mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.
W ramach Regionalnego Forum Biznesowego, zaplanowanych zostało w najbliższych miesiącach kilkanaście spotkań w całej Polsce. Spotkanie inaugurujące cykl odbędzie się w Krakowie 10 maja br. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, Krajową Izbą Gospodarczą i firmą Roadshow Polska, pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki, Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa i patronatem Banku Światowego. Spotkanie uświetni m.in. wystąpienie Marka Sowy, Marszałka Województwa Małopolskiego, Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Andrzeja Arendarskiego, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej oraz prof. Dariusza Rosatiego, Członka Rady Nadzorczej Banku Millennium.