Informacje prasowe


12.03.2002

Promocja Millekredytu DOM

Millennium BIG Bank GDAŃSKI SA rozpoczął kampanię promocyjną kredytu mieszkaniowego MilleKredyt DOM. Na czas akcji promocyjnej Bank obniżył wysokość prowizji za przyznanie kredytu. Klienci, którzy w trakcie trwania kampanii dokonają symulacji kredytowej a następnie w ciągu 5 dni złożą kompletny wniosek o kredyt zapłacą jedynie 0,5% prowizji od wartości zaciągniętego kredytu.

Klienci, którzy w trakcie kampanii zdecydują się na zaciągnięcie kredytu w Banku mogą skorzystać z atrakcyjnej promocji cenowej. Każdy Klient, który dokona symulacji kredytowej otrzymuje imienny certyfikat upoważniający go do skorzystania z promocji. Jeżeli w ciągu 5 dni od daty dokonania symulacji kredytowej i otrzymania certyfikatu Klient złoży kompletny wniosek kredytowy prowizja za przyznanie kredytu wyniesie 0,5% wartości zaciągniętego kredytu. Jeśli wniosek zostanie złożony w przeciągu 10 dni będzie to prowizja w wysokości 1% wartości zaciągniętego kredytu. Regularna prowizja pobierana przez Bank wynosi 1,5%. Kampania promuje atrakcyjne oprocentowanie kredytów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wyboru stałej stopy procentowej w pierwszym roku kredytowania, która dla kredytów w Euro wynosi 4,99%.
Klienci zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji na temat kredytu mieszkaniowego lub otrzymaniem, przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu, analizy możliwości swojego portfela, już wkrótce we wszystkich oddziałach Millennium będą mogli za pośrednictwem komputera porozmawiać bezpośrednio z Ekspertem w Centrali Banku. System doradczy Eksperci Millennium oparty o technikę interaktywnej video-konferencji umożliwia prowadzenie rozmowy w czasie rzeczywistym, Klient więc nie tylko rozmawia i widzi pracownika Banku, ale również sam jest widziany. Ekspert w centrali Banku doradzi i dopasuje ofertę kredytu mieszkaniowego do indywidualnych potrzeb i możliwości Klienta, przedstawi symulację spłat kredytu, przygotuje i wydrukuje pakiet niezbędnych druków potrzebnych do złożenia wniosku, pomoże w wypełnieniu aplikacji bądź też, w przypadku gdy Klient będzie już zdecydowany, uruchomi proces złożenia wniosku o kredyt. System doradczy funkcjonuje już w wybranych oddziałach warszawskich, a od maja będzie dostępny we wszystkich oddziałach sieci.
Bank będzie prowadził akcję promocyjną kredytów mieszkaniowych do połowy kwietnia br. Kampania obejmuje reklamę w telewizji, w dziennikach ogólnopolskich i regionalnych, a także tygodnikach. Jako dodatkowe medium wykorzystywane są bankomaty ogólnopolskiej sieci Euronet – w bankomatach został wprowadzony ekran zapraszający Klientów do oddziałów Banku celem dokonania symulacji kredytowej i skorzystania z promocji cenowej. Do wybranej grupy Klientów wysłane zostały listy z informacją o kredycie mieszkaniowym i trwającej promocji.
MilleKredyt DOM jest pakietem kredytów przeznaczonych na cele mieszkaniowe, których docelowym zabezpieczeniem jest hipoteka.
Kredyt udzielany jest z przeznaczeniem na: zakup nieruchomości na rynku pierwotnym bądź wtórnym, budowę realizowaną przez spółdzielnię bądź dewelopera, zakup nieruchomości w trakcie budowy, samodzielną budowę bądź dokończenie budowy domu, zakup działki budowlanej, spłatę innego kredytu mieszkaniowego, modernizację, rozbudowę lub remont domu bądź mieszkania.
Kredyty są udzielane w złotówkach, dolarach amerykańskich oraz Euro i są dostępne w sieci Millennium oraz w oddziałach BIG Banku GDAŃSKIEGO. Bank oferuje kredytobiorcom korzystne warunki kredytowe: długi okres finansowania (do 30 lat), niskie oprocentowanie oparte na korzystnych stopach bazowych, niski poziom udziału środków własnych - 20% lub 10%, brak opłat za rozpatrzenie wniosku i możliwość przewalutowania kredytu.
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej opartej o: WIBID 3 miesiące - w przypadku kredytów złotowych, LIBOR 6 miesięcy - kredyty dolarowe, EURIBOR 6 miesięcy - kredyty w Euro oraz według stałej marży banku. Oprocentowanie kredytu jest uzależnione od wysokości udziału własnego Klienta. Bank oferuje możliwość stałego oprocentowania kredytu przez pierwsze 12 miesięcy.