Informacje prasowe


14.07.2021

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Programy gwarancyjne dla firm dostępne do końca roku

Pakiet pomocowy programów gwarancyjnych BGK, oferowany m.in. za pośrednictwem Banku Millennium, został przedłużony do końca 2021 roku. W ramach pakietu firmy mogą skorzystać z gwarancji de minimis, kredytowych i faktoringowych gwarancji płynnościowych oraz gwarancji leasingowych. Bank Millennium oferuje finansowanie zabezpieczone gwarancjami, proces wnioskowania odbywa się z wykorzystaniem kanałów cyfrowych i podpisu kwalifikowanego.

- Nasza oferta podąża za oczekiwaniami klientów i dlatego przystępujemy aktywnie do ważnych programów gwarancyjnych. Zabezpieczenia oferowane przedsiębiorcom dzięki współpracy z BGK stabilizują dostęp do finansowania w tym trudnym dla gospodarki czasie. Cenione są szczególnie w preferencyjnej odsłonie, zaoferowanej rynkowi w czasie pandemii i obejmują teraz nie tylko kredyty bankowe, ale również faktoring i usługi leasingowe – mówi Andrzej Gliński, Członek Zarządu Banku Millennium.

- Oferta gwarancji BGK na stałe wpisała się w krajobraz finansowania bankowego i cieszy nas, że klienci tak doceniają nasze zaangażowanie w te programy. Duże nadzieje wiążemy z pracami nad nowymi propozycjami, które pojawią się na rynku w 2022 roku. Liczymy na to, że przynajmniej częściowo utrzymane będą preferencyjne warunki udzielania gwarancji, a niektóre programy, takie jak Biznesmax, będą realizowane w nowej i jeszcze bardziej atrakcyjnej odsłonie – mówi Agnieszka Kucharska, Kierująca Zespołem Produktów i Procesu Kredytowego w obszarze Bankowości Przedsiębiorstw, Bank Millennium.

W przypadku programu gwarancji de minimis (program dla mikro-, małych i średnich firm) obowiązuje brak prowizji za pierwszy rok korzystania z gwarancji oraz 80% poziom ochrony. Maksymalny okres gwarancji to 75 miesięcy dla kredytu obrotowego i do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Kwota gwarancji de minimis to maksymalnie równowartość 1,5 mln EUR.

W ramach gwarancji płynnościowych dot. kredytów (program dla średnich i dużych firm) utrzymano wysoki poziom ochrony (do 80%), wyższą kwotę kredytu objętego gwarancją - do 200 mln zł oraz podwyższoną łączna kwotę gwarancji - do 250 mln zł. Nadal też istnieje możliwość skorzystania z gwarancji w przypadku kredytów w walucie obcej.

W zakresie faktoringowych gwarancji płynnościowych utrzymano wydłużony okres limitu faktoringowego - do 24 miesięcy oraz wydłużony termin ważności gwarancji - do 72 miesięcy.

W przypadku leasingu gwarancją może być objęte do 80% transakcji leasingowej, przy maksymalnym okresie finansowania wynoszącym 10 lat.