Informacje prasowe


09.04.2003

Premia za korzystanie z karty kredytowej VISA PRESTIGE

Bank Millennium PRESTIGE, sieć bankowości prywatnej Banku Millennium, opracował program "Cash back - Zwrot Pieniędzy" premiujący Klientów korzystających z kart kredytowych VISA PRESTIGE.

W ramach programu, rachunek każdego Klienta korzystającego z karty kredytowej VISA PRESTIGE, może zostać zasilony premią przekraczającą nawet 3.000 zł. Wystarczy tylko, by Klient dokonywał płatności przy użyciu karty, a co miesiąc otrzyma on w wyciągu bankowym informacje o aktualnie zgromadzonej kwocie Zwrotu Pieniędzy. Po roku od daty wejścia do programu, rachunek Klienta zostanie zasilony premią uzależnioną od wysokości wydatków. Zasada jest więc prosta; im częściej Klient korzysta z karty kredytowej VISA PRESTIGE tym większa jest kwota premii.
 
Wysokość premii zależy od skumulowanej rocznej sumy wydatków:

Średnie miesięczne wydatki (zł) od 500 od 2.500 od 5.000 od 10.000 od 20.000
Stopa Zwrotu Pieniędzy (%) 0,30 0,50 0,60 0,75 1,00
Kwota Zwrotu Pieniędzy (zł)* 90 300 720 1 800 3 000**

* Kwota brutto wypłacana na rachunek karty po roku od wejścia do programu.
** Przy miesięcznych wydatkach 25.000

Szczegółowe informacje dotyczące kart kredytowych VISA PRESTIGE dostępne są w oddziałach Banku Millennium PRESTIGE, pod numerem infolinii 0 801 12 7000 oraz w sekcji Bank Millennium PRESTIGE.