Informacje prasowe


26.03.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Posiedzenie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. oraz powołanie Zarządu Banku

W dniu 26 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Banku, powołanej tego samego dnia przez Walne Zgromadzenie Banku na nową kadencję.

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza ukonstytuowała się powołując Pana Bogusława Kotta na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Nuno Manuela da Silva Amado na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Dariusza Rosatiego na Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ustaliła, że Zarząd Banku Millennium będzie liczył 6 osób. Rada Nadzorcza powołała z dniem 26 marca 2018 r.: Pana Joao Bras Jorge na Prezesa Zarządu, Pana Fernando Bicho na Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Wojciecha Haase, Pana Andrzeja Glińskiego, Panią Marię Jose Campos i Pana Wojciecha Rybaka na członków Zarządu.