Informacje prasowe


09.05.2017

Polskie województwa coraz szybsze w wyścigu po innowacyjność - wynika z raportu „Indeks Millennium”

Wzrostowi innowacyjności Polski na poziomie globalnym towarzyszą wzrosty na poziomie lokalnym - wskazują eksperci Banku Millennium w opracowaniu „Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów 2017”. W tegorocznym wyścigu po innowacyjność zwyciężyło mazowieckie, jednak pozostałe województwa szybko nadrabiają dystans do lidera.

Polska gospodarka posiada ogromny potencjał rozwojowy i staje się coraz bardziej innowacyjna. Nadal jednak można zauważyć głębokie różnice w tempie rozwoju poszczególnych regionów kraju. - Dzięki temu że „Indeks Millennium” powstaje co roku, możemy porównywać zmiany zachodzące na tych samym obszarach geograficznych w analogicznym czasie. Zróżnicowanie potencjału innowacyjności analizujemy w szerokim kontekście biznesowym, a w kolejnych etapach badania przyjrzymy się również czynnikom kształtującym wyniki poszczególnych sektorów gospodarki - mówi Natalia Kukulska z Zespołu Analiz Branżowych Departamentu Ratingu Banku Millennium.

Cztery województwa na prowadzeniu

W tegorocznym rankingu w czołówce województw o największym potencjale innowacyjności utrzymują się 4 województwa: mazowieckie (97 pkt), małopolskie (88 pkt), dolnośląskie (76 pkt) oraz pomorskie (74 pkt), osiągając wynik powyżej średniej krajowej (68 pkt). Są to regiony, gdzie dominującą rolę odgrywają aglomeracje miejskie: warszawska, krakowska, wrocławska i trójmiejska. Ich sukces tkwi w umiejętności przyciągania najzdolniejszych i najbardziej kreatywnych jednostek. To tu funkcjonują najlepsze uczelnie oraz kluczowe ośrodki naukowo - badawcze. Dobrze rozwinięta oferta edukacyjna przyciąga kapitał ludzki, a konsekwentna współpraca biznesu z nauką - kapitał finansowy.

Indeks Millennium 2017 - Potencjał Innowacyjności Regionów

Potencjał Innowacyjności Regionów

W pogoni za liderem

W ostatnim czasie zauważalne jest zmniejszanie dystansu między województwem mazowieckim a pozostałymi trzema regionami. Z danych przedstawionych przez analityków banku wynika, że Małopolska, dolnośląskie oraz pomorskie od kilku lat dynamicznie i relatywnie szybciej niż lider zestawienia zwiększają wydatki na B+R w przeliczeniu na PKB, a także liczbę osób pracujących w badaniach i rozwoju. Przyczyn tego zjawiska można szukać przede wszystkim w silnym rozwoju innowacyjnego przemysłu (np. chemicznego, biotechnologicznego i farmaceutycznego) i usług, m.in. sektor nowoczesnych usług wsparcia dla biznesu w obszarze IT, usług wspólnych w zakresie finansów i księgowości, kadr, działów zakupów oraz w obszarze badań i rozwoju.

Istotnym motorem rozwoju tych regionów są również prężnie działające specjalne strefy ekonomiczne, które z sukcesem przyciągają kapitał, a także rozwój infrastruktury transportowej i edukacyjnej. Ważnym czynnikiem wpływającym na zmniejszanie dystansu do lidera są również dynamicznie rozwijające się ośrodki przedsiębiorczości takie jak centra transferu technologii i innowacji.

Coraz mniejszy dystans pomiędzy województwami

W porównaniu do Indeksu opublikowanego w ubiegłym roku prawie wszystkie województwa (z wyjątkiem podkarpackiego, łódzkiego, śląskiego, lubuskiego i opolskiego) osiągnęły w rankingu wyższą średnią wyników dzięki czemu przybliżyły się do wyniku lidera (97 pkt). Oznacza to, że różnice w potencjale innowacyjności między poszczególnymi regionami są coraz mniejsze.

Indeks Millennium 2017 i 2016 - porównanie wyników

Indeks Millennium 2017 i 2016 - porównanie wyników

Lubelskie najszybsze

- Największy rozwój potencjału innowacyjności w ciągu ubiegłych pięciu lat osiągnęło województwo lubelskie. Kluczowym powodem awansu jest trzykrotny wzrost liczby wydanych patentów. Eksplozja ta może być konsekwencją silnej pozycji Lublina jako ośrodka akademickiego. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tu Politechnika Lubelska, która tylko w 2015 roku uzyskała 98 patentów i dokonała 97 zgłoszeń w Urzędzie Patentowym, zajmując czwarte miejsce wśród jednostek naukowych w kraju. Widać, że lubelskie ośrodki akademickie (obok Politechniki również Uniwersytet Przyrodniczy i Medyczny) efektywnie korzystają z wysokiego potencjału edukacyjnego regionu - komentuje Urszula Kryńska, Ekonomistka Banku Millennium. Dobrą pozycję w rankingu osiągnęło również województwo podkarpackie, które odnotowało solidny skok w wydajności pracy. Jest to konsekwencją prowadzonej przez władze regionu polityki inwestowania w innowacyjne branże gospodarki, zwłaszcza w lotnictwo i kosmonautykę.

Indeks Millennium 2017 - 6 kryteriów innowacyjności

Indeks Millennium 2017 - 6 kryteriów innowacyjności

Opracowanie „Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów 2017” jest punktem wyjścia do stworzenia pogłębionego raportu, który zostanie poszerzony o analizę rozwoju potencjału innowacyjności w województwach na przestrzeni 6 lat oraz o porównania międzybranżowe. Rozszerzona edycja raportu zostanie opublikowana jesienią tego roku.

Metodologia: Składowe „Indeksu Millennium - Potencjał Innowacyjności Regionów” to 6 kryteriów w największym stopniu warunkujących rozwój innowacyjnej gospodarki: wydajność pracy, stopa wartości dodanej, wydatki na badania i rozwój (B+R), edukacja policealna, liczba pracujących w obszarze badań i rozwoju oraz liczba wydanych patentów. Wszystkie analizowane kryteria mają równą wagę, a województwa mogą zdobyć maksymalnie 100 punktów

Przeczytaj raport

Zobacz ikonografikę

Zobacz wideo - link otwiera się w nowym oknie