Informacje prasowe


20.09.2005

Oferta bankowości hipotecznej Millennium ponownie na podium!

Pierwsza połowa 2005 roku była rekordowa dla Banku Millennium pod względem sprzedaży kredytów i pożyczek hipotecznych. Oferta Banku Millennium sukcesywnie zdobywa uznanie nie tylko Klientów, ale także niezależnych brokerów finansowych.

W kolejnym rankingu firmy Expander 1) opublikowanym w Gazecie Wyborczej 2), Bank Millennium uplasował się na czołowych pozycjach wśród 20 ocenianych banków, zajmując:

  • 1. miejsce w kategoriach: Najlepszy bank dla osób osiągających dochody z tytułu umowy o dzieło i umowy-zlecenia oraz Najlepszy kredyt konsolidacyjny;
  • 2. miejsce w kategorii: Bank, który pożycza najwięcej;
  • 3. miejsce  w kategoriach: Najlepszy bank dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz Najlepszy kredyt na budowę domu systemem gospodarczym.

W rankingu dotyczącym wysokości oprocentowania oceniane były 22 banki. Bank Millennium osiągnął dobre pozycje w następujących kategoriach:

  • 2. miejsce w kategorii Kredyt w CHF w wysokości 200 tys. zł, z 20-procentowym wkładem własnym.
  • 4. miejsce w kategorii Kredyt w CHF w wysokości 150 tys. zł, na 100% wartości nieruchomości.
  • 5. miejsce w kategorii Kredyt w PLN w wysokości 150 tys. zł, na 100% wartości nieruchomości.

Jednocześnie chcemy sprostować nieścisłą informację, która pojawiła się w komentarzu do rankingu. Nie jest prawdą, że "Millennium oferuje każdemu, kto zdecyduje się zrefinansować kredyt, marżę niższą o 0,5%". Nasz Bank ma taką promocję, ale dotyczy ona wyłącznie własnych klientów BM, czyli osób, które na dzień 31 sierpnia korzystały już z produktów lub usług Banku innych niż kredyt hipoteczny.

  1. Ranking kredytów mieszkaniowych – wrzesień 2005 r., www.expander.pl
  2. Gazeta Wyborcza Nieruchomości, Banków punktowanie, 14.09.2005